Nieuwe aanbesteding warme dranken RUG – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe aanbesteding warme dranken RUG

Fot: Pexels.com

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), opdrachtgever in deze aanbesteding, heeft een lopende raamovereenkomst voor warme dranken. De RUG
is voornemens om een nieuwe (raam)overeenkomst te sluiten voor warme dranken die voldoet aan de gestelde eisen in deze aanbesteding. De Europese aanbesteding geldt voor de gehele RUG.  
De vorige aanbesteding Warme dranken van de RUG is op 7 mei 2020 teruggetrokken van de markt. ( zie ook Aanbesteding warme dranken RUG teruggetrokken). Redenen hiervoor waren o.a. berichten uit te markt dat inschrijvers geen inschrijving gingen doen. De hoeveelheid automaten samen met het aantal tikken waren o.a. redenen waarvoor inschrijvers zich hadden teruggetrokken. Op basis van deze berichten heeft de RUG de aanbesteding teruggetrokken en de aanbesteding wezenlijk gewijzigd. De RUG heeft in kort de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het aantal machine aangepast
 • Het type machines aangepast naar vol, half automatische bonen/instant en kleine bonenmachines
 • De prijs uitvraag aangepast naar variabele kosten en vaste kosten automaten
 • Prestatie indicatoren aangepast.

De automaten worden zowel in een publieke omgeving, zoals in de nabijheid van restaurants, verblijfsruimten en collegezalen, als in ruimtes voor medewerkers op een acceptabele loopafstand in de gang/ pantry van de werkplek van medewerkers geplaatst. verstrekt in disposable bekers met PE (polyethyleen) coating. Bij de Rijksuniversiteit Groningen is ten tijde van de vorige Europese aanbesteding in 2011 een enorme slag gemaakt in het terugdringen van wildgroei en diversiteit aan automaten. Om de medewerkers van de dagelijkse warme dranken te voorzien zijn op het merendeel van de universitaire locaties nu standaard warme drankenautomaten met instantkoffie beschikbaar. Het gaat momenteel om ongeveer 58 gebouwen/gebouwdelen en 143 machines. Daar waar mogelijk of gewenst zijn machines tevens uitgerust met een koudwatervoorziening. Zowel de heet- als koudwatervoorziening staat bij deze machines op “vrije uitgifte”. Alle huidige standaard warme drankenautomaten worden vanuit het Facilitair Bedrijf gefaciliteerd. In de loop der jaren is gebleken dat de gebruiker redelijk tevreden was over de prijs-kwaliteit
verhouding van de gefaciliteerde voorziening. Wanneer de gebruiker toch een andere keus wil maken worden op de meeste locaties diverse alternatieven geboden (zoals bijvoorbeeld de onbemande luxe koffievoorziening, koffiecafés. Alle huidige standaard warme drankenautomaten hebben een kannentap voorziening, zodat medewerkers voor bijeenkomsten zelf vergaderkoffie kunnen regelen. Indien gewenst kan men er ook voor kiezen om vergaderkoffie te laten bezorgen door de cateraar. De cateraar heeft hiervoor eigen voorzieningen.


De RUG heeft voor de warme dranken, in de nieuwe gewenste situatie,  de volgende doelen geformuleerd:

 • Leveren van bonen vol- en halfautomatische automaten (staand en tafel model) en instant vol automatische automaten
 • De prijsstelling voor studenten en bezoekers voor een consumptie is maximaal € 0,60 voor bonenkoffie en € 0,40 voor instantkoffie.
 • De koffie is duurzaam.
 • Betaling van de koffie met de NFC bankpas, creditcard of ander device voor niet RUG medewerkers (studenten en bezoekers).
 • Het personeel krijgt gratis koffie via de RUG pas (RFID-pas met een Mifare DESfire EV1 chip).
 • De warme dranken voorziening voldoet aan richtlijnen COVID-19 van het RVIM
 • De implementatie van de nieuwe overeenkomst verloopt zo soepel mogelijk.
 • De klanten zijn zeer tevreden met de warme dranken voorziening binnen de RUG.

De RUG wil een raamovereenkomst sluiten met één inschrijver voor de periode van vijf jaar, met twee opties tot verlenging van elk één jaar. De raamovereenkomst zal ingaan op 1 januari 2021 en eindigt van rechtswege op 31 december 2025.  Het is de intentie van de RUG om, in geval van een goede samenwerking, gebruik te maken van de optie van verlenging.

De RUG kiest in deze aanbesteding voor een maximale raamovereenkomst duur van zeven jaar (inclusief
opties tot verlenging) om de volgende redenen:

 • Economische levensduur automaten;
 • Duurzaamheid;
 • Migratie en implementatie.

De economische/ technische levensduur van de te leveren automaten is ongeveer vijf tot zeven jaar. Uit informatie van de markt blijkt verder dat de gebruikte automaten niet altijd hergebruikt worden. Dit zou bij een raamovereenkomst met een duur van vier jaar betekenen dat nog niet afgeschreven automaten in de afvalverwerking terechtkomen, wat een aanslag op het milieu betekent. Door de looptijd van de raamovereenkomst op maximaal zeven jaar te stellen waardoor de automaten niet vroegtijdig afgeschreven worden, wordt de aanslag op het milieu behoorlijk gereduceerd. De gunning van de (raam)overeenkomst zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned 3 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199383

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *