Integraal onderhoud openbare ruimten Albrandswaard – Aanbestedingsnieuws

Integraal onderhoud openbare ruimten Albrandswaard

Foto: Pixabay.com

De BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) heeft een aanbesteding verdeeld in twee percelen geplaatst voor het integrale onderhoud  in de openbare ruimten gelegen in de kernen Rhoon, Poortugaal en Portland binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Albrandswaard verdeeld over twee percelen te weten: Perceel A- kern Portugaal en Perceel B: kernen Rhoon en Portland.  De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben sinds januari 2014 een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, de GR BAR-organisatie. De GR BAR-Organisatie is de aanbestedende dienst en treedt op namens de opdrachtgever, de gemeente Albrandswaard. De opdracht omvat het integraal onderhoud in de openbare ruimten gelegen in de kernen
Rhoon, Poortugaal en Portland binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Albrandswaard verdeeld over twee (2) percelen.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • onderhoud beplanting
  • onderhoud gras
  • onderhoud watergangen
  • onkruidbeheersing groen
  • onkruidbeheersing verharding
  • (veeg)vuilbeheersing verharding

Inschrijvers kunnen op één of beide percelen inschrijven en kunnen maximaal één perceel gegund krijgen. Inschrijvingen worden per perceel beoordeeld. Er wordt per perceel een overeenkomst gesloten. Indien een inschrijver op beide percelen inschrijft, dient zij daartoe een rangorde van voorkeur op te geven. Indien inschrijver op beide percelen de beste Prijs-Kwaliteitverhouding heeft behaald, dan wordt aan de hand van de opgegeven voorkeur welk perceel toegewezen wordt bij de voorgenomen gunning. Het resterende perceel waarbij betreffende inschrijver de beste Prijs-Kwaliteitverhouding heeft behaald, wordt dan aan de inschrijver met de één na beste Prijs-Kwaliteitverhouding gegund.

De overeenkomst gaat in op 1 januari 2021 en heeft een initiële looptijd van 12 maanden. Na deze periode heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst drie keer te verlengen met 12 maanden. De inschrijver dient prijzen aan te bieden door de onderhoudsbestekken volledig en zonder voorbehoud in te vullen en bij de inschrijving te voegen. De prijzen worden jaarlijks per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexering percentage.
Ten behoeve van het digitaal uitwisselen van onder andere grafische kaartlagen, meldingen en schouwgegevens zal gebruikt worden gemaakt van de applicatie Arcgis Online van Esri.  De aanbestedende dienst verwachtvan de opdrachtnemer hier op/bij aan te sluiten. De Shapefile is een veelgebruikt uitwisselingsformaat voor geografische informatie. De aanbestedende dienst levert uitsluitend de tekeningen door gebruik te maken van dit uitwisselingsformaat.

Bron: Tenderned 29 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206851

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *