Aannemer nieuwbouw districtskantoor Politie Walcheren Middelburg – Aanbestedingsnieuws

Aannemer nieuwbouw districtskantoor Politie Walcheren Middelburg

Foto: © Politie

Op basis van de landelijke herindeling van de districten binnen de Politie, zal de Politie een nieuw districtskantoor in Middelburg gaan realiseren. Deze locatie zal tevens meerdere vestigingen in Middelburg gaan vervangen.Het districtskantoor zal gebouwd worden aan de Althoornweg 2 te Middelburg op een perceel van ca. 14.000 m2 groot. Het pand is ca. 7000 m2 groot, heeft 4 bouwlagen en een technische opbouw en een uitgebreide parkeervoorziening. In het gebouw zullen 27 politieafdelingen voor in totaal ca. 400 fte worden gehuisvest. Het pand
verkrijgt meerdere gespecialiseerde forensische labs, veel vergaderfaciliteiten en een een restaurant. De ontwikkeling van dit werk is door een total engineeringsteam onder leiding van EGM-architecten tot stand gekomen. Binnen dit team is EGM de architect en bouwkundige adviseur, ValstarSimons de installatieadviseur, Aronsohn de constructeur en Wolff Dikken de bouwfysische adviseur. Het ontwerpteam zal het werk tot en met de uitvoeringstekeningen blijven verzorgen.
Deze Opdracht omvat de aanneming van Werk van deze nieuwbouw, inclusief buitenruimte,
nutsvoorzieningen en parkeervoorziening, conform bestek en uitvoeringstekeningen van het
Total Engineeringsteam. De aanneming van Werk omvat alle hierbij benodigde disciplines.
Tot de integrale Opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen: 
Het verzorgen van alle vereiste bouwplaatsvoorzieningen en de verantwoordelijkheid voor de integrale, multidisciplinaire uitvoering conform het Bestek;
Tot deze integrale uitvoeringsopdracht behoren in hoofdlijnen (niet limitatief):

 • Inrichten terrein;
 • Grondwerk;
 • Aanbrengen kabels en leidingen en mantelbuizen;
 • Fundering;
 • Ruwbouw;
 • Constructie;
 • Afbouw;
 • Het realiseren van het inbouwpakket van scheidingswanden, plafonds, afwerkingen, sanitaire groepen, volgens het ontwerp;
 • Het realiseren van alle werktuigkundige, elektrotechnische en data-installaties,
 • Leveren en aanbrengen van vaste inrichtingselementen waaronder maar niet beperkt tot pantry, kantoorlockers en repromeubel(s);
 • Verzorgen coördinatie totale uitvoeringsproces en coördinatie derden c.q. directieleveringen;
 • Maken van werktekeningen;
 • Verzorgen van revisiedossier en revisietekeningen volgens het Autocad-protocol van de Politie en de checklist AOO;
 • Onderhoudstermijn (UAV) – Bouwkundige delen: 6 maanden na oplevering; – W- en E-installatie: 12 maanden na oplevering;
  – WKO-installatie: 36 maanden na oplevering;

De Gunning zal plaatsvinden op grond van de beste prijs kwaliteitverhouding (BPKV). Daarin zal de prijs/kwaliteit verhouding 60/40% zijn: Om de kwaliteit te beoordelen zal o.a. een BLVCplan en de wijze waarop het project zal worden beheerst worden uitgevraagd.

De Politie behandelt ondernemingen onpartijdig. Om dit vanuit de zijde van de Politie te waarborgen geldt dat medewerkers van de Politie die bij aanbestedingsprojecten betrokken zijn, geen geschenken, hoe klein dan ook, aannemen. 

Bron: Tenderned 29 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206884

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *