Integraal onderhoud openbare ruimte ABG gemeenten 2023-2026 – Aanbestedingsnieuws

Integraal onderhoud openbare ruimte ABG gemeenten 2023-2026

De ABG-organisatie betreft een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Gezien de ambtelijke samenwerking wordt de aanbestedingsprocedure door de ABG-organisatie uitgevoerd. Elk van de drie afzonderlijke gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) heeft een eigen onderdeel (perceel binnen het bestek) en geeft zelf opdracht. De werkzaamheden van de opdracht in deze aanbesteding bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
a) Beheersen waterlot bomen (stamopschot en wortelopschot)
b) Onkruidbeheersing in boomspiegel en beplanting
c) Snoeiwerkzaamheden en randsnoei aan beplantingen
d) Mulchen vaste planten
e) Knippen hagen
f) Maaien en bijmaaien grasvelden en grasvelden met bollen
g) Afsteken graskanten
h) Maaien en bijmaaien extensieve grasvelden ‘Maai mei niet’
i) Maaien en bijmaaien bermen en bloemenmengsels binnen bebouwde kom incl afvoeren
j) Onkruidvrij maken verhardingen en halfverhardingen
k) Verwijderen veegvuil verhardingen (alleen Alphen-Chaam en Baarle-Nassau)
l) Ledigen afvalbakken (alleen Gilze en Rijen)
m) Zwerfafvalbeheersing in boomspiegels, beplanting en op gras
n) Opname mutaties
o) Inzetten medewerkers en materieel
p) Flora en faunamaatregelen
q) Verkeersmaatregelen

Het werk bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Alphen-Chaam, gemeente Baarle-Nassau en gemeente Gilze en Rijen. In de opdracht zijn diverse groenonderhoudswerkzaamheden, onkruidvrij maken en vegen verhardingen geclusterd.
Onderdeel 1: gemeente Alphen-Chaam
Onderdeel 2: gemeente Baarle-Nassau
Onderdeel 3: gemeente Gilze en Rijen
Inschrijvers dienen in te schrijven op alle onderdelen. Alle onderdelen worden gegund aan één opdrachtnemer. De aanbesteding vindt plaats volgens de Europese openbare procedure. Gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbinnen gekozen is voor het criterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned vrijdag 30 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274191

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *