Beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties gemeente Venlo – Aanbestedingsnieuws

Beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties gemeente Venlo

Foto: Pixabay.com (bewerkt)

De gemeente Venlo heeft op dit moment een overeenkomst ten aanzien van beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan haar VRI’s. Deze overeenkomst loopt tot en met 31 maart 2023 en mag niet meer verlengd worden. De gemeente Venlo wil daarom een nieuwe aanbestedingsprocedure doorlopen om het beheer- en onderhoud ook na 2022 te beleggen bij één marktpartij. De gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van de beste prijskwaliteitverhouding. De opdracht behelst het beheren en onderhouden van het gehele VRI-areaal, waarvan ongeveer 25 (verschillende) Siemens-verkeersregeltoestellen onderdeel van uitmaken. Deze worden gedurende de looptijd van deze overeenkomst (gedeeltelijk) vervangen voor toestellen van een andere leverancier. De verwachting is daarbij dat het laatste Siemenstoestel uiterlijk in 2030 wordt vervangen.

De opdracht omvat:
• Het onderhouden van de in de bijlagen opgenomen buiteninstallaties
• Het onderhouden van de verkeersregeltoestellen van Siemens
• Het onderhouden van de in de communicatieverbindingen
• Het coördineren en afstemmen van onderhoudswerkzaamheden aan de verkeersregeltoestellen
• Het uitvoeren van projectwerkzaamheden, op basis van deelopdrachten van opdrachtgever
• Het coördineren en afstemmen van projectwerkzaamheden
• Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden zoals verkeersmaatregelen, overleggen, (i)SAT’s, etc.

Overige projectwerkzaamheden maken ook onderdeel uit van de opdracht. Deze bestaan uit het aanpassen en/of verwijderen en/of vervangen en/of nieuw aanbrengen van buiteninstallaties op basis van nadere opdrachten van de gemeente Venlo. De overeenkomst voor beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties wordt aangegaan voor de duur van twee jaar. Optioneel kan de gemeente Venlo besluiten de overeenkomst vier keer met twee jaar te verlengen. Voorzien is dat de overeenkomst op 1 april 2023 in werking treedt. De overeenkomst wordt gegund aan één inschrijver en wel die inschrijver die de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft.

Bron: Tenderned vrijdag 30 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274210

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *