Integraal beheer openbare ruimte applicatie – Stichtse Vecht – Aanbestedingsnieuws

Integraal beheer openbare ruimte applicatie – Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft een overeenkomst welke in 2023 zal aflopen en verlengd kan worden per kwartaal. Opdrachtgever wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één dienstverlener die de operationele oplevering te verzorgen van een nieuwe omgeving welke uiterlijk 1 juni 2023 in gebruik genomen dient te worden.

Het betreft hier het leveren van software en bijbehorende diensten in de vorm van projectleiding, dataconversie- en migratie, consultancy en opleidingen (indien van toepassing) en jaarlijks onderhoud op de softwarecomponenten.  Binnen de gemeente Stichtse Vecht wordt momenteel gebruik gemaakt van beheerpakket GBI6 (Ingenieursbureau ‘Anteagroup). Het betreffen de beheerdisciplines ‘Wegen’, ‘Groen’,  ‘Water’,  ‘Riolering’, ‘Sport en Spelen’, ‘Openbare Verlichting’, ‘Kunstwerken’, ‘Wegmeubilair’ en ‘Kabels en Leidingen’. Uitgegaan wordt van een netwerk licentiestructuur, waarbij veertig gebruikers kunnen muteren. Hiernaast moet er een onbepaald aantal medewerkers het systeem kunnen raadplegen. De nieuwe voorziening haakt in op belangrijke doelstellingen zoals tijd en plaats onafhankelijk werken, verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit en optimalisatie van het functioneel en technisch beheer.

Deze aanbesteding wordt gedaan om een raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van drie jaar, met een optie tot verlenging door opdrachtgever van eenmaal vijf jaar en vervolgens eenmaal twee jaar. Definitieve gunning/ondertekening van de raamovereenkomst staat voorlopig gepland op 23 december 2022. Met de implementatie en migratie wordt gestart op 16 januari 2023. De nieuwe oplossing dient uiterlijk 1 juni 2023 live te zijn. Vanaf dat moment kan er maandelijks gefactureerd worden. Deze aanbesteding betreft een Europese aanbesteding waarbij een openbare procedure wordt gevolgd. De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij naast de prijs ook kwalitatieve aspecten beoordeeld worden.

Bron: Tenderned donderdag 15 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272190

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *