Instandhoudingswerkzaamheden Reeweg 16 te Rotterdam – RVB – Aanbestedingsnieuws

Instandhoudingswerkzaamheden Reeweg 16 te Rotterdam – RVB

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

De Reeweg 16 is een kantoorlocatie van de Belastingdienst waar een deel van de Douane is gehuisvest. Op deze locatie vinden vooral administratieve processen van de Douane plaats. Het pand bestaat uit een begane grond met parkeerplaats en een
tweetal verdiepingen. Het pand is 24/7 in gebruik. Het gebouw is uit 1997 en het bruto vloeroppervlak bedraagt 5.372 m².
Naar aanleiding van klimaatklachten van de gebruiker heeft een externe partij in 2020 onderzoek gedaan naar deze klachten en in beeld gebracht welke maatregelen getroffen kunnen worden om het klimaat in het pand te verbeteren. Daarnaast is onderzocht op welke wijze het pand duurzamer (energie efficiënter) kan worden gemaakt.

Samenvattend is het doel van de opdracht:
– Het wegwerken van divers achterstallig instandhoudingsonderhoud.
– De bestaande installaties aanpassen, zodat deze weer voldoen aan de hedendaagse eisen met meer comfort, waardoor er geregeld kan worden op temperatuur en op CO2 aanwezigheid.
– In het kader van de duurzaamheid wordt de bestaande TL-verlichting vervangen door LED-verlichting en zullen er zonnepanelen geplaatst worden.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
Bouwkundig
– Het vervangen van de plafondplaten in kantoren en gangen (ca. 4.800 m²).
– Binnen schilderwerk kozijnen, deuren e.d.
– Linoleum vloerafwerking in kantine vervangen (ca. 135 m²).
Elektrotechnisch
– Het vervangen van de hoofdschakel- en verdeelinrichting.
– Het leveren en aanbrengen van een PV-installatie.
– Het vervangen van de bestaande verlichtingsarmaturen door LED-verlichting.
Werktuigbouwkundig
– Het verbeteren van de klimaatinstallatie in de spreekkamers.
– Het aanpassen van regelingen van de bestaande klimaatinstallaties.
– Het vervangen van het sanitair in alle toiletgroepen.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). Het doel van de inschrijvingsfase is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden voor de opdracht 20260 |
Instandhoudingswerkzaamheden Reeweg 16 te Rotterdam’.

Geselecteerde gegadigden kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het
bezoek aan de locatie namens de geselecteerde gegadigde zullen bijwonen. Per geselecteerde gegadigde mogen maximaal drie personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het bezoek van de locatie vindt plaats op 25 april 2023 tussen 10:00 en 12:00 uur te Reeweg 16, Rotterdam.

Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding en wordt bepaald door het prijscriterium en nadere criteria (kwaliteitscriteria).

Bron: Tenderned maandag 13 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291373

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *