kavel 1C Sluisbuurt Zeeburgereiland woontoren 70m – Aanbestedingsnieuws

kavel 1C Sluisbuurt Zeeburgereiland woontoren 70m

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto:© Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij die een woontoren van 70 meter hoog op kavel 1C in de Sluisbuurt gaat realiseren. Het gebouw moet bestaan uit middensegment huurwoningen, vrije sector koop- en huurwoningen. In de onderste twee verdiepingen is ruimte voor dienstverlening, detailhandel en werkplekken. Het totale woonprogramma bedraagt maximaal 16.600 m2 bvo. Het totale niet-woonprogramma dat gerealiseerd kan worden is minimaal 1.200 m2 bvo.

De Sluisbuurt ligt in het noordwestelijk deel van het Zeeburgereiland, binnen de ringweg A10. Deze wijk oriënteert zich richting het water en de binnenstad. De wijk krijgt drie bijzondere plekken in de openbare ruimte, elk met een eigen karakter, die de basis vormen van de wijk: het Entreegebied, het Waterbassin en het Sluispark. Het thema ‘de Bewegende Stad’ komt overal in de Sluisbuurt terug. De openbare ruimte krijgt een inrichting die uitnodigt om te wandelen en fietsen. Kenmerkend voor de Sluisbuurt is het stedelijke gevoel met een menselijke maat. Markante ranke torens en levendige plinten. De opbouw van het plan wordt gekenmerkt door een Amsterdamse stratenstad met bouwblokken tot 20 meter hoog (uitzondering tot 30m). Daarboven zijn torens van verschillende hoogtes gesitueerd. In de onderste lagen van de gebouwen (begane grond en
eerste verdieping) is ruimte voor een mix van wonen en niet-wonen zoals scholen, maatschappelijke voorzieningen, winkels en werkplekken. Deze mix zorgt voor interactie en levendigheid op straat, wat tevens bijdraagt aan de sociale veiligheid.
De Sluisbuurt wordt een stedelijke en inclusieve wijk waar ruimte is voor verschillende typen huishoudens. Voor de gehele buurt geldt een verdeling over de verschillende woonsegmenten van 40% sociale huurwoningen, 35% middensegment woningen en 25% vrije sector woningen, waarbij het programma per kavel varieert. Kavel 1C is gelegen in cluster 1 in het Zuidwestkwadrant. Kavel 1C ligt centraal in de Sluisbuurt op een prominente plek aan de hoofdstraat (Rudi van Dantzigstraat) bij de kruising met een dwarsstraat (Rudolf Nurejevstraat). Het is een vrij grote kavel met een hoge toren. Het gebouw op kavel
1C is beeldbepalend en de toren vormt een belangrijk ankerpunt voor de buurt. Ten noorden van kavel 1C ligt kavel 1B. Op kavel 1B is een toren voorzien die iets minder hoog is dan de toren op kavel 1C. Beide torens hebben hun eigen expressie, maar vormen samen met de andere torens een samenhangend geheel. Aan de hoofdstraat zijn beide kavels met elkaar verbonden door een onderdoorgang. Via deze onderdoorgang kom je vanaf de hoofdstraat uit op een achterliggend plantsoen aan het water. Vanaf het plantsoen via een brug binnendoor is het Waterbassin en de toekomstige pont te bereiken. De onderdoorgang wordt gerealiseerd door de ontwikkelaar van kavel 1B. Ten westen van de kavel bevindt zich een plantsoen, welke een buurtfunctie heeft voor de directe omgeving. Een deel van het plantsoen kan een functie krijgen als buitenruimte voor de school op kavel 2B1. Het plantsoen wordt met nadruk op de ecologie ingericht.

De gemeente zoekt een partij die het geplande programma met middeldure huurwoningen, vrije sector woningen en commerciële voorzieningen in kavel 1C Sluisbuurt kan ontwikkelen en realiseren. Hiervoor is een selectieprocedure in twee rondes opgezet waarbij wordt ingegaan op de volgende criteria: ‘ruimtelijke kwaliteit’, ‘duurzaamheid’, ‘programma’ en ‘optievergoeding’.

De gemeente kiest er in deze selectieprocedure voor om met een voorselectie en een definitieve selectie te werken. Met deze selectiemethode beoogt de gemeente het aantal inschrijvers dat tijd en geld investeert in het maken van een ontwerp te beperken tot maximaal drie. De uitschrijver van deze selectie is gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling. De voorselectie betreft een meervoudige openbare inschrijving. Bij de definitieve selectie zal uit de groep van voorgeselecteerde inschrijvers een winnaar worden aangewezen. Elke partij die zich voor deze selectieprocedure inschrijft, conformeert zich aan de eisen en voorwaarden.

Bron: Tenderned maandag 13 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291391

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *