Inspectievaartuig Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid – Aanbestedingsnieuws

Inspectievaartuig Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Foto: © Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft met de overgang van de taken toezicht en handhaving groene wetten per 1 januari 2011 van Provincie Zuid Holland (PZH) ook het materieel overgenomen. OZHZ heeft de input van taken en verantwoordelijkheden van de groene handhavers nu en in de toekomst aangedragen alsmede de financiële, strategische en politieke kaders. De taken worden uitgevoerd door een team van inspecteurs. Dat houdt onder meer in dat verschillende mensen op verschillende plaatsen inzetbaar moeten zijn. Uitwisselbaarheid van het materieel, zowel vaartuigen als voertuigen, is een belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering, wat moet leiden tot een flexibele en optimale inzet van het toezicht.
De huidige vloot van de Omgevingsdienst voldoet niet meer aan de eisen en wensen die horen bij uitvoering van de taken van de dienst. Het aan te schaffen vaartuig zal worden ingezet voor meerdere werkzaamheden en heeft zijn vaste standplaats te Willemstad (NB). Toezicht en handhaving in en om natuurgebieden zullen de belangrijkste taken zijn. Onder overige werkzaamheden mag worden verstaan monitoring en veldbezoeken met o.a. belanghebbenden zoals de opdrachtgever van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te weten de provincie Zuid-Holland. Het vaartuig zal veelvuldig afgesloten (natuur) gebieden bevaren ten bate van handhaving en toezicht, hier is rust en stilte een zeer belangrijke factor. De elektrische aandrijving zal met name in deze gebieden zijn meerwaarde bewijzen.

Het vaartuig wordt vooral ingezet op de ruime binnenwateren, de Deltawateren. Het zal hoofdzakelijk worden inzet op het Haringvliet, Hollands Diep, Oude Maas en KrammerVolkerak. Deze wateren zijn ruime binnen wateren waar weersomstandigheden een belangrijke rol spelen als het gaat om de veiligheid. Ook stroming kan in voorkomende gevallen in aanzienlijke mate aanwezig zijn. Op deze wateren is een robuust en stabiel vaartuig noodzakelijk.

Met deze Europese aanbesteding conform de openbare procedure wenst opdrachtgever een partij te contracteren voor de vervanging van een inspectie vaartuig conform het Programma van Eisen. De raming voor deze opdracht bedraagt tussen €1.400.000,- en €1.900.000,- excl. btw gebaseerd op een recent uitgevoerde marktverkenning.

Hoofdafmetingen, afkomstig uit het technisch bestek:
Lengte over alles : 16,00 meter
Lengte c.w.l. : 15,85 meter
Breedte over alles : 4,65 meter
Breedte op spant : 4,50 meter
Diepgang “half load” : max 1,15 meter
Diepgang “Full load” : max 1,18 meter
Waterverplaatsing “half load” : ± 35 ton
Maximum snelheid : 18 km/uur
Maximaal diensturen / dag : 12 uur
Doorvaarhoogte : 5,20 meter met staande mast
Aantal opvarenden : 2-3 personen
Aan de raming kunnen geen rechten worden ontleend.

De opdracht wordt op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) gelet op de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BKPV).

Bron: Tenderned woensdag 15 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/26419

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *