Persdocumentatie provincie Noord-Holland (knipselkrant) – Aanbestedingsnieuws

Persdocumentatie provincie Noord-Holland (knipselkrant)

De sector Communicatie binnen de directie Concernzaken van de provincie Noord-Holland verzorgt dagelijks een digitaal persoverzicht. Hierin staat het dagelijkse nieuws uit de landelijke dag- en regionale bladen, vakbladen en wekelijkse opiniebladen dat relevant is voor de aanbestedende dienst. Hiervoor is de aanbestedende dienst op zoek naar een (media)monitoringstool die zowel gedrukte als online media beschikbaar stelt.

Momenteel heeft de Aanbestedende dienst een overeenkomst voor persdocumentatie, echter loopt deze overeenkomst af op 1 januari 2023. Om deze reden wenst de aanbestedende dienst een nieuwe overeenkomst af te sluiten vanaf deze datum. Om tot een raamovereenkomst te komen schrijft aanbestedende dienst deze Europese aanbesteding uit.

De opdracht omvat het aanbieden van full-tekst artikelen uit zoveel mogelijk landelijke dagbladen en regionale dagbladen in Noord-Holland, aangevuld met andere relevante offline en online content, zoals vakbladen, opiniebladen en nieuwssites. Hiermee verkrijgt aanbestedende dienst het recht om die content te verspreiden binnen de organisatie van de aanbestedende dienst (medewerkers, leden Gedeputeerde Staten, leden Provinciale Staten en fractiemedewerkers). Daarnaast omvat de opdracht het dagelijks maken van een verdere selectie uit deze artikelen door opdrachtnemer, zodat deze zo relevant mogelijk
zijn voor de aanbestedende dienst. Tot slot omvat de opdracht het aanbieden van een tool om een selectie te maken uit deze artikelen en die selectie aan te bieden aan de medewerkers van de aanbestedende dienst

Het doel van deze aanbesteding is om tot een monitoringstool te komen die aan alle eisen van de aanbestedende dienst voldoet. De aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst te sluiten voor een periode van twee jaar met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023. De doelstelling is door de aanbestedende dienst vertaald naar de afbakening van de opdracht, de eisen die aan de uitvoering ervan gesteld worden, de eisen die aan ondernemers worden gesteld om voor de opdracht in aanmerking te komen en de wijze waarop de economisch meest voordelige inschrijving wordt geselecteerd. De geraamde omvang van de opdracht is €400.000,- over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties.

Er is voor gekozen is om deze Opdracht Europees aan te besteden via een zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure. Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding kent de opdracht gegund krijgt.

Bron: Tenderned donderdag 11 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269512

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *