In­no­va­tie­ve op­los­sing voor ach­ter­tui­nen be­wo­ners Ar­cen ge­vraagd – Aanbestedingsnieuws

In­no­va­tie­ve op­los­sing voor ach­ter­tui­nen be­wo­ners Ar­cen ge­vraagd

De aanbesteding voor de dijkversterking, dijkverlegging, de meekoppelkansen en het beekherstel in Arcen kan van start gaan. Bijzonder in Arcen is de kering door de achtertuinen van 36 bewoners en ondernemers. Bewoners hebben hier een voorkeur voor een duurdere zelfsluitende kering. Om dit mogelijk te maken zijn er de afgelopen maanden afspraken gemaakt over de verdeling van risico’s en de bijdragen van alle partijen. Nu is het de beurt aan de marktpartijen. In een aanbesteding worden zij uitgedaagd te zoeken naar slimme en betaalbare oplossingen voor de complexe opgave in Arcen. Op 13 juli is er voor bewoners en ondernemers een informatieavond in MFA de Schans.

Waterschap Limburg werkt aan de hoogwaterveiligheidsopgave van 18 projecten langs de Maas in Limburg. Een van deze projecten is de dijkversterking in Arcen. Het voorkeursalternatief van het waterschap Limburg is om in de achtertuinen van bewoners een kering met glas en coupures (met in elke tuin een eigen toegang) te realiseren. Bij bewoners leeft de wens voor een zelfsluitende kering, zodat hun uitzicht over de Maas behouden blijft op momenten dat de kering niet nodig is.

Bijdrage aan zelfsluitende kering

Een zelfsluitende kering is echter duurder dan de (vaste) glazen kering en past daarmee niet binnen het beschikbare budget van het project. Bewoners en overheden hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan de ‘business case’ sluitend te maken voor een zelfsluitende kering. 35 bewoners en ondernemers, waarvan hun achtertuinen grenzen aan de Maas, hebben met het waterschap nadere afspraken gemaakt om een significante bijdrage te leveren aan de business case. Daarnaast dragen gemeente Venlo en provincie Limburg bij. Tot slot is er zeer recent nog een substantiële bijdrage vanuit het Nationaal Rampenfonds toegekend aan de stichting Belangenbehartiging bewoners langs de Maas. Ook deze bijdrage wordt ingezet voor de business case. Dit alles geeft aan dat er in Arcen veel draagvlak is om de markt uit te dagen voor een zelfsluitende kering.

Uitdaging voor de markt

De business case heeft financiële middelen opgeleverd om de markt uit te kunnen dagen om het verschil tussen een zelfsluitende en een glazen kering te overbruggen. Of dit voldoende is, blijft onzeker. “We willen de markt verleiden om met de beste oplossing te komen voor Arcen-Midden. Dat kan een zelfsluitende kering zijn, maar dat weten we pas als de plannen zijn ingediend en beoordeeld op een mix van kwaliteit, financiën en de voorgestelde oplossing. Dat we nu voor Arcen kunnen starten met de aanbesteding voor het gehele project is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente, provincie, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en waterschap. Daar mogen we allemaal trots op zijn,” aldus Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg.

Opgave omvat ruim 5 kilometer dijk

Hoewel de situatie in de tuinen complex is en veel aandacht vraagt, is de opgave in Arcen vele malen groter. In totaal gaat het project om 5,1 kilometer aan dijken die versterkt of verlegd moeten worden. Hieronder valt ook de glazen of zelfsluitende kering in de tuinen. Deze kering wordt bijna 700 meter lang. Onderdeel van de aanbesteding zijn ook de dijkversterking en -verlegging in Arcen Noord en Zuid, de meekoppelkansen op het gebied van historisch-recreatief ‘oud Arcen’, het herstel van de Lingforsterbeek en de aanleg van de vispassage bij de Wymarsche watermolen.

Bron: Provincie Limburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *