Audiovisuele middelen raadzaal en vergaderzalen Stad en Ambt Almelo – Aanbestedingsnieuws

Audiovisuele middelen raadzaal en vergaderzalen Stad en Ambt Almelo

Raadzaal Almelo. Foto: © Gemeente Almelo

De audiovisuele middelen voor de raadzaal en vergaderzalen Stad en Ambt van de gemeente Almelo zijn technisch
en functioneel verouderd en daarom aan vervanging toe. De gemeente heeft hiervoor samen met een extern adviesbureau de eisen en wensen van de gebruikers- en beheerorganisatie in kaart gebracht. De eisen zijn beschreven in het Programma van Eisen.

De opdracht betreft de levering en de bijbehorende dienstverlening van de benodigde audiovisuele middelen voor de raadzaal en vergaderzalen Stad en Ambt van Gemeente Almelo zoals in het Programma van Eisen nader beschreven. Onderstaand enkele onderdelen (niet limitatief) welke vallen binnen scope van deze aanbesteding:
▪ Nieuwe Audiovisuele middelen in de raadzaal en vergaderzalen Stad en Ambt van Gemeente Almelo;
▪ Integratie met bestaande RIS en webcastomgeving;
▪ Onderhoud en beheer van deze audiovisuele middelen voor de duur van vierentwintig maanden na acceptatie;
▪ Afstemming werkzaamheden derden, waaronder het verzorgen van projectmanagement met betrekking tot deze audiovisuele middelen.

De initiële looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op vierentwintig maanden. De ingangsdatum van de overeenkomst
zal zijn 12 april 2024. Gemeente Almelo wenst met de overeenkomst tevens voor de verwachte technische- en functionele levensduur zekerheid te verwerven voor wat betreft onderhoud en beheer. Optioneel kan na afloop van de initiële looptijd een nadere overeenkomst worden afgesloten voor onderhoud en beheer op de onder dit contract afgenomen audiovisuele middelen voor maximaal driemaal een periode van twee jaar. Met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. De gemeente volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 17 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322916

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 18 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *