bomen, plantmateriaal en bloembollen Hoorn – Aanbestedingsnieuws

bomen, plantmateriaal en bloembollen Hoorn

Illustratie: pixabay.com / susannp4

De gemeente Hoorn koopt jaarlijks bomen, plantmateriaal en bloembollen in. Dit doet zij met raamovereenkomsten met leveranciers voor (het kweken en) leveren van bomen (stammaat <45/50 cm), plantmateriaal (bos- en haagplantsoen, heesters, rozen, vaste planten) en bloembollen. Leveranciers van bloembollen moeten deze machinaal kunnen planten. Aanleiding voor deze aanbesteding is dat de maximale waarde van de huidige raamovereenkomsten voor het
leveren van bomen, planten en bloembollen is bereikt. Het doel van de aanbesteding is om met maximaal negen inschrijvers een raamovereenkomst te sluiten voor het uitvoeren van nadere opdrachten. Een inschrijver kan maximaal twee (raam)overeenkomsten hebben met de gemeente, met andere woorden een inschrijver mag voor maximaal twee percelen een
inschrijving indienen.
De doelstellingen van de opdracht zijn het leveren ten behoeve van de (herinrichting van de) openbare ruimte binnen de gemeente Hoorn van:
• bomen met een stammaat < ca. 45/50 cm;
• plantmateriaal: heesters, bos-en haagplantsoen, rozen, vaste planten; en
• bloembollen (en als het gevraagd wordt ook het machinaal planten)

De kritische succesfactoren van de Opdracht zijn:
• De gemeente stuurt op kwaliteit, zoals bijvoorbeeld het aantonen dat te leveren bomen gezond zijn en het plantmateriaal/ de bloembollen ziektevrij zijn. Uitgangspunt is dat er een kwekerijbezoek zal plaats vinden na voorlopige gunning ter verificatie van uw inschrijving;
• De duurzaamheid van uw kweekproces, wat in zijn geheel ook een onderdeel is van deze aanbesteding. Hoe maakt U deze duurzaamheid meetbaar voor de gemeente en binnen de opdracht?
In het Programma van Eisen vindt u meer informatie over de eisen die Hoorn aan de uitvoering van de opdracht stelt.

De opdracht heeft een totale begrote waarde van € 1.312.850,-,  waarvan:

Perceel 1 Bomen 3 opdrachtnemers max. €750.000,-
Perceel 2 Plantmateriaal 3 opdrachtnemers max. €302.850,-
Perceel 3 Bloembollen 3 opdrachtnemers max. €260.000-

De looptijd van de 0vereenkomst is twee jaar. De geplande ingangsdatum is 1 april 2024. De overeenkomst kan worden verlengd met driemaal één jaar. Aanbesteder volgt de openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 17 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322948

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 18 januari 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *