Innovatiepartnerschap bouw kindcentrum Markelo en Delden – Aanbestedingsnieuws

Innovatiepartnerschap bouw kindcentrum Markelo en Delden

Op 31 juli en 1 augustus 2017 is een aanbesteding gepubliceerd voor de nieuw te bouwen Kindcentra in Markelo en in Delden. Deze aanbesteding is in de markt gezet als een innovatief partnerschap. Volgens de gemeente zijn zij de eerste die een duurzaam en energieneutraal kindcentrum als een innovatief parternschap in de markt gaan zetten.

De aanbesteding is uitgezet door, schoolbesturen, de kinderopvang en de gemeente. De huidige schoolgebouwen zijn verouderd en aan vervanging toe. In het nog te ontwikkelen kindcentrum moeten de beide basisscholen worden gevestigd, samen met Kinderopvang Hof van Twente. Daarnaast bekijken de bibliotheek en het consultatiebureau of zij gebruik willen gaan maken van ruimte in het nieuwe kindcentrum.

De gemeenten hebben grote ambities op het terrein van duurzaamheid / energieneutraal en zijn op zoek naar leveranciers die daarbij willen helpen. De poolkappen en ijsberen moeten gered en dit kindcentrum moet het waar gaan maken. “Slim, simpel en science”, zo legt de gemeente uit in het bijbehorende filmpje.

“Onze ambitie is om samen met innovatieve en enthousiaste marktpartijen, waaronder leveranciers, te onderzoeken op welke wijze de hoge ambities van klimaatneutrale scholen binnen een bouw- en onderhoudsbudget kan worden gerealiseerd en onderhouden. Doelstelling is om in teamverband en op basis van life cycle cost de meest optimale mix van innovaties toe te passen. Op die manier willen we een zo hoog mogelijke kwaliteit realiseren van het binnen- en buitenmilieu voor kinderen, leerlingen en medewerkers. Het streven is om zo klimaatneutraal als mogelijk te zijn.”

De aanbesteder wenst een klimaatneutrale school te ontwikkelen, waarbij:
1. Innovatieve duurzame producten worden getoetst op basis van hun prestaties en milieu impact;
2. Een integraal klimaatneutraal gebouwconcept wordt ontwikkeld, op basis van deze innovaties en in co-creatie met een innovatief team;
3. Servicegerichte afspraken worden gemaakt over het onderhoud, beheer en keuringen, op basis van de levenscyclus van de geleverde producten (circa 25 jaar en/of levensduur +5 jaar);
4. Energie-exploitatie afspraken worden gemaakt op basis van energievolumes;
5. Binnen een vast te stellen budget, dat ook rekening houdt met de toekomstige kosten voor gebruik, onderhoud en het energieverbruik.

De gebruikers krijgen daardoor een uitdagend en stimulerend gebouw met buitenruimte, dat functioneel is en past bij hun hoge ambities. Een gebouw dat eenvoudig in gebruik en aansturing is en een optimaal binnen- en buitenmilieu heeft.

De gemeente is op zoek naar partij of consortium die de volgende disciplines kan leveren:
1. Integraal ontwerpen (ten minste met de volgende disciplines: architectuur, installatie, bouwfysica en constructie);
2. Realisatie/bouw;
3. Gebouw, installatie en buitenruimte service, onderhoud en keuringen;
4. Energie exploitatie en/of management in gebruiksfase gebouw.

In een filmpje licht de gemeente de duurzaamheidsambities nog wat verder toe. De bedoeling is de toegang voor gehandicapte kinderen onmogelijk te maken door de nieuwe school te vestigen in een boom. Wat vindt de boom daar nu van. We hebben om een reactie gevraagd maar de boom zei niets.

Bron: Hof van Twente / Negometrix.

Zie de aanbesteding op:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=66284&companyId=7655

2 thoughts on “Innovatiepartnerschap bouw kindcentrum Markelo en Delden

  1. “In nauw overleg met de mafia besloten wij tot een innovatieve schoenendoos van duurzaam karton. De Co2 uitstoot van ons kaartenhuis was teruggebracht naar nul. De ijsberen in Groenland waren laaiend enthousiast “

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *