Inkoopstichting RMN zoekt leverancier containers – Aanbestedingsnieuws

Inkoopstichting RMN zoekt leverancier containers

Inkoopstichting RMN (Reinigingsbedrijf Midden-Nederland) heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de levering en het onderhoud van containers. RMN verzorgt namens de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist de inkoop voor de afzetcontainers, inzamelvoertuigen en rollpackers, incl. onderhoud. Onder onderhoud wordt ook verstaan; het los leveren van onderdelen aan de opdrachtgever welke door de eigen technische dienst van de opdrachtgever bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden toegepast zullen worden.

De aanbesteding is afgekondigd per Aanbestedingskalender. De tender bestaat uit een perceel van 150 stuks voor de “Levering van niet persende afzetcontainers en reparatie, onderhoud en keuring van niet persende afzetcontainers” n en tweede perceel voor de “Levering van persinstallaties, persende afzetcontainers en reparatie, onderhoud en keuring van persinstallaties en persende afzetcontainers.” voor 45 stuks en nog een derde perceel voor de Levering van inzamelpersen, 10 stuks en het vierde perceel is voor de levering, reparatie, onderhoud, keuring van rollpackers.

. Het contract is bedoeld voor 60 maanden met mogelijkheid tot verlenging, 2x voor een periode van 2 jaar.

Inschrijver dient voor zijn onderneming en personeel verzekerd te zijn tegen wettelijke bedrijfsaansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal EUR 1.000.000,= per gebeurtenis en minimaal per EUR 2.500.000,= jaar.

©Vysotsky / Wikicommons, 2020 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roll_packer_Naaldwijk_2020.jpg

Bij de minimumeisen van de inkoopstiching staat een hoge verzekeringseis:

De inschrijver kan bij inschrijving volstaan met ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, waarmee hij verklaart dat hij adequaat verzekerd is. Op verzoek van de opdrachtgever moet de inschrijver een bewijs hiervan overleggen in de vorm van een kopie van de verzekeringspolis of een recente verklaring van de verzekeringsmaatschappij, waaruit blijkt dat de verzekering voldoende dekking biedt m.b.t. deze aansprakelijkheid.

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/296875/publicatie

en

https://aanbestedingskalender.nl/projecten/14912581/publicaties/183785941

De opdracht sluit op 16 juni 2023.

Eerdere soortgelijke aanbestedingen

https://aanbestedingskalender.nl/projecten/13871631/publicaties
https://aanbestedingskalender.nl/projecten/643441/publicaties/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *