Nieuwbouw Jan Vermeerschool Delft – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Jan Vermeerschool Delft

De gemeente Delft heeft een aanbesteding online gezet voor de nieuwbouw van de Jan Vermeerschool in Delft. De school komt uit 1875 en is een openbare Montessori school. De Tender zelf meldt weinig, alle informatie over wat de bedoeling is, staat in de selectieleidraad, Vakwerk Architecten heeft een tekening opgesteld waarin de overduidelijke bekende factoren van het moderne bouwen terugkomen: weer een sauna-achtig gebouw met galerijen met tralies, veel houten planken en bomen in een pot.

De aan te besteden opdracht omvat de Realisatie van een utiliteitsgebouw dat huisvesting biedt aan twee
gebruikers: de Jan Vermeerschool (primair onderwijs) en De Lange Keizer (kinderopvang) van ca. 1.645 m²
bvo nieuwbouw, waarin is inbegrepen kinderopvang De Lange Keizer van ca. 320 m² bvo. Op de te gunnen opdracht zullen de UAV 2012 van toepassing zijn.

Fragment Selectieleidraad TenderNed ©Delft 2023

De nieuwbouw van de Jan Vermeerschool maakt deel uit van een door de gemeente Delft ingezette  herontwikkeling van het gebied aan de Maria Duystlaan te Delft. Het plangebied ligt tussen de Bieslandse Kade, Stalpaert van der Wieleweg en de Maria Duystlaan. In dit gebied bevinden zich in de huidige situatie
de Jan Vermeerschool, woningbouw, het Herman Broerencollege en het inmiddels gesloopte zwem- en sportcentrum.

De herontwikkeling van het gebied vindt gefaseerd plaats. Als eerste is het zwem- en sportcentrum gesloopt. De nieuwe Jan Vermeerschool, dan geheten De Delftse Tuin, wordt gebouwd op de locatie van beperkte omvang waar voorheen het zwem- en sportcentrum was gehuisvest, in de oksel van de Stalpaert
van der Wieleweg en de Bieslandse Kade. Deze nieuwbouw is het onderwerp van deze selectieleidraad.

Het voornemen is om naast de nieuwe locatie van de Jan Vermeerschool een woongebouw te realiseren, dit project bevindt zich op dit moment in de initiatieffase. De aanbesteding voor het aantrekken van de adviseurs is gestart. Na de ingebruikname van de nieuwe school wordt de voormalige Jan Vermeerschool gesloopt, binnen de plannen van de herontwikkeling wordt hier een nieuw sportcentrum met woningen
gerealiseerd.

NDR

Fragment ©Delft 2023

Deze Aanbestedingsnieuws die in verband met ziekte nog steeds de onvervangbare Aanbestedingsnieuws povertjes vervangt, ergert zich wild aan de sauna-architectuur. Hoe krijg je ooit op de lange termijn al die enorme hoeveelheden planken bij elkaar als je de bomen cultiveert op een laag van ondoordringbaar beton?

Een boom op een galerij, op de vluchtroute. Gelukkig maar zou je denken dat die in een pot staat en de boom niet kan wortelen, geen goede voedingsbodem heeft, te weinig zonlicht krijgt, in de weg staat en dus ook geen lang leven beschoren is. Aanbestedingsnieuws hoopt een beter lot voor de bomen en kinderen van het Montessori-onderwijs. Moeten de mensen bij de gemeente niet ook dringend eens een lesje Montessori kosmische opvoeding en onderwijs? Is het de schuld van de onopgeloste Japanse Duizendknoop dat mensen zijn gaan denken dat bomen als Bonsai in een pot groeien?

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/296846/publicatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *