Inkoopcentrale EZ voltooit marathon raamovereenkomsten ICT-personeel – Aanbestedingsnieuws

Inkoopcentrale EZ voltooit marathon raamovereenkomsten ICT-personeel

De inkoopcentrale van het Ministerie van Economische Zaken heeft een set van meerdere raamovereenkomsten voor het uitzenden van IT-personeel voltooid. In totaal gaat het volgens consultancy.nl om 7 aanbestedingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Rechtspraak en de Raad van State. Het is een van de grootste inkoopcontracten voor flexibele arbeidskrachten op het gebied van ICT-dienstverlening. Per aanbesteding hebben steeds circa 20 deelnemers ingeschreven. In totaal is er €100 miljoen met de opdracht gemoeid.

De aanbestedingen zijn uitgevoerd door het Inkoop Uitvoering Centrum van het ministerie van Economische Zaken (IUC-EZ) dat verantwoordelijk is voor de rijksbrede inkoop van ICT-inhuur. Ditzelfde IUC had eind 2016 al grote ICT-inhuur een vergelijkbare serie raamovereenkomsten gesloten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarvan is de waarde geschat op ca. €70 miljoen euro per jaar. De OCW-diensten verwachten gezamenlijk voor zo’n €78 miljoen per jaar aan ICT’ers in te huren, waarbij de Groningse vestiging van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met circa €60 miljoen per jaar veruit de grootste afnemer is. De Rechtspraak verwacht voor circa €20 miljoen per jaar aan inhuur van ICT’ers te besteden, de Raad van State voor iets meer dan €1 miljoen. 

De opdracht is opzettelijk in hetzelfde tijdpad verstrekt als de opdracht van BZK. Door de raamovereenkomst op te delen in verschillende bedrijven, kost het aanbesteden meer mankracht maar maakt ook het MKB een grotere kans op het verkrijgen van een opdracht. Een woordvoerder van het IUC geeft aan tevreden te zijn over de gekozen opzet. “De opzet van de aanbestedingen is uniform gehouden en er is slechts op kleine onderdelen in het gunningsmodel gevarieerd.”

Bron: Consultancy.nl 20 februari 2017

Zie verder:
http://www.consultancy.nl/nieuws/13661/ocw-rechtspraak-en-raad-van-state-kiezen-24-bureaus-voor-ict-inhuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *