Inhuur ICT professionals BZK via raamcontract aan 4 uitzendbureaus – Aanbestedingsnieuws

Inhuur ICT professionals BZK via raamcontract aan 4 uitzendbureaus

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de raamovereenkomst voor de inhuur van ICT-professionals bij de organisatie Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) gegund aan de combinatie “Verdonck, Klooster & Associates (VKA), CIMSOLUTIONS, Brunel en SLTN”.

Een raamovereenkomst kan worden gesloten met één of meerdere ondernemers. De raamovereenkomst zelf is geen opdracht, maar slechts een voorbereidende stap voor het plaatsen van opdrachten.

Voor deze aanbesteding hadden zich 24 partijen ingeschreven. Met het winnen van deze raamovereenkomst is VKA de komende vier jaar één van de vaste leveranciers van SSC-ICT voor het tijdelijk inzetten van ICT-professionals. VKA zal hierbij vanuit de combinatie de strategische rollen invullen.

Het Ministerie laat weten blij te zijn dat ze de dienstonderdelen van Min BZK de komende jaren “met de inzet van ICT-professionals kunnen helpen om de dienstverlening aan burgers en bedrijven slimmer, efficiënter en sneller te maken.”

Bron: Ministerie van BZK, 10 oktober 2016

Zie het Marktdossier ICT voor het rijksbeleid voor het inhuren van ICT personeel:

PIANOo geeft als waarschuwing mee dat door de inhuur van extern personeel “een afhankelijkheidsrelatie [kan] ontstaan ten opzichte van de ingehuurde werknemer of de uitlenende instantie. Deze afhankelijkheid kan zelfs leiden tot continuiteitsproblemen wanneer de ingehuurde kracht wegvalt.”

Verder adviseert PIANOo.

“Het is mogelijk raadzaam om bij het contractmanagement gerelateerd aan de inhuur van personeel gebruik te maken van (objectieve) prestatie-indicatoren. De aanbestedende dienst kan hierdoor beter sturen op de kwaliteit van de dienstverlening en concrete afspraken maken met de opdrachtnemers over de consequenties van het wel/niet halen van bepaalde prestatieniveaus.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *