Ingenieursdienten HOV knooppunt Druten – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdienten HOV knooppunt Druten

Schetsontwerp: ©Gemeente Druten

Naast het vergroten en verbeteren van het voorzieningenniveau is ook het verbeteren van de uitstraling van het busplein in Druten van groot belang. Het betreft een forse kwaliteitsimpuls om in Druten van het busstation, gelegen aan de Scharenburg, een toekomstbestendige hoogwaardige haltevoorziening te maken. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van het reizen met openbaar vervoer en maakt het gemakkelijker voor de reizigers. Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) voor iedereen!
Globaal gaat het om ontwerp voor de realisatie van:

  • Bus perrons met abri’s 6 stuks
  • Parkeerplaatsen 50 stuks
  • Fietsparkeervoorzieningen (overdekt) 550 stuks
  • Fietskluizen 50 stuks
  • Gebouwde wachtgelegenheid
  • Voorbereiding ondergrondse infra voor laden elektrische bussen
  • Omleggen fietspaden

Door middel van deze aanbesteding wil de aanbestedende dienst een opdrachtnemer contracteren die in het eerste kwartaal van 2023 een technisch ontwerp oplevert, dat kan worden aanbesteed en gebruikt wordt om subsidie m.b.t. de realisatie van de HOV knoop bij de provincie Gelderland aan te vragen. Met deze opdrachtnemer wordt een overeenkomst aangegaan. De opdracht voor directievoering en toezicht wordt pas gegeven na positieve subsidiebeschikking van de provincie Gelderland m.b.t. de realisatie van de HOV knoop.

De aanbesteder heeft gekozen voor een niet-openbare procedure, deze procedure bestaat uit twee fasen, een selectie- en een gunninsfase. De aanbestedende dienst zoekt één opdrachtnemer voor de levering van ingenieursdiensten met de
beste prijs-kwaliteitsverhouding, voor het voorbereiden van de HOV knoop in Drute. De beste vijf kandidaten worden uitgenodigd voor de gunningsfase.

Bron: Tenderned vrijdag 27 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262649

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *