Afvalbakken in de openbare ruimte van Utrecht (stad) – Aanbestedingsnieuws

Afvalbakken in de openbare ruimte van Utrecht (stad)

De gemeente Utrecht wil een raamovereenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor een periode van maximaal vier jaar voor de levering van afvalbakken in de openbare ruimte. Medewerkers van de gemeente Utrecht verzorgen zelf de plaatsing en het onderhoud. In totaal zijn er ± 5.500 afvalbakken van diverse fabricaten in gebruik. Indien een afvalbak niet te repareren is, vervangt de gemeente deze door een nieuw exemplaar.

De gemeente verwacht over de gehele looptijd  van de raamovereenkomst producten af te nemen met een verwachte totale waarde van €1.700.000,-. Het plafondbedrag voor de overeenkomst is gesteld op €2.200.000,-. Zodra het maximumbedrag bereikt wordt, eindigt de raamovereenkomst automatisch. De gemeente is niet in staat de maximale hoeveelheid aan te schaffen afvalbakken aan te geven. Dit heeft ermee te maken dat Utrecht een afvalbak pas vervangt wanneer deze niet of niet tegen gunstige voorwaarden te repareren is. Vandalisme en vuurwerk hebben hier een grote invloed op. De gemeente kan dus geen bepaald aantal garanderen. Ter indicatie: De afgelopen jaren heeft de gemeente jaarlijks zo’n 400 afvalbakken afgenomen.

Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese openbare aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012.De af te sluiten raamovereenkomst is van kracht met ingang van 01 november 2022. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar en eindigt derhalve op 31 oktober 2024. De raamovereenkomst kan tweemaal voor een periode van één jaar onder gelijkblijvende voorwaarden eenzijdig dooropdrachtgever worden verlengd. De gemeente wil de opdracht gunnen aan  de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned zondag 29 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262772

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *