Chemicaliën en laboratoriumartikelen Fontys Hogescholen – Aanbestedingsnieuws

Chemicaliën en laboratoriumartikelen Fontys Hogescholen

Foto: Pixabay.com

De aanbestedende dienst heeft momenteel, na een Europese aanbesteding in 2018,  een overeenkomst met één (totaal)leverancier voor de levering van chemicaliën en laboratoriumartikelen. Deze overeenkomst loopt per 14 oktober 2022 af. Naast chemicaliën en laboratoriumartikelen (met een stukswaarde tot maximaal €1.500,- ex. BTW) heeft aanbesteder TNW ook incidenteel behoefte aan duurdere specialistische laboratoriumapparatuur. Deze productgroep valt niet onder deze  aanbesteding. Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen (TNW) is één van de instituten van Fontys
Hogescholen en is gevestigd aan De Rondom 1 (terrein Technische Universiteit Eindhoven).

TNW heeft de volgende visie op de toekomstige situatie:
• Het contracteren van een leverancier die continuïteit en leveringsbetrouwbaarheid geborgd heeft.
• Borgen van een efficiënt werkproces. Bestellen, bewaken en evalueren vinden plaats in een efficiënte en gebruiksvriendelijke bestelomgeving van leverancier. Waar mogelijk gekoppeld aan systemen van TNW.
• Toegang tot een compleet, kwalitatief hoogstaand en flexibel assortiment van chemicaliën en laboratoriumartikelen, dat TNW voorziet in haar huidige en toekomstige behoefte.

De scope van de opdracht betreft leveringen aan (organisatieonderdelen van) Fontys Hogescholen, bestaande uit:
• Standaard Chemicaliën:
• Biochemische producten:
• Specials: Chemicaliën die in kleine hoeveelheden voor speciale experimenten nodig zijn, zoals kits.
• Chemicaliën t.b.v. chromatografie.
• Laboratorium ge- en verbruiksartikelen
• Kleine laboratoriumapparatuur

In de huidige situatie worden bij uitzondering ook producten afgenomen van leveranciers/ producenten die in beginsel geen verbintenis hebben (of wensen aan te gaan) met tussenhandelaren en (bij voorkeur) direct aan de eindgebruikers leveren. aanbestedende dienst gaat ervan uit dat opdrachtnemer ook deze artikelen dient (door) te leveren. Aanbestedende dienst verwacht niet van opdrachtnemer dat zij deze artikelen op voorraad heeft, noch dat deze artikelen op de website worden aangeboden. Bij uitzondering zijn voor speciale onderzoeksprojecten speciale producten, voornamelijk chemicaliën, nodig die in het buitenland, meestal buiten de EU, bij één bepaalde leverancier verkrijgbaar zijn. Op jaarbasis gaat het hierbij om 5 à 10 bestellingen waarbij aanbestedende dienst ervan uitgaat dat de opdrachtnemer deze niet standaard kan leveren.

De ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst staat gepland op 15 oktober 2022 en heeft een looptijd van twee jaar, met tweemaal een optie tot verlenging van telkens één jaar. De openbare aanbestedingsprocedure moet leiden tot gunning van de opdracht aan de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (Beste PKV) heeft gedaan.

Bron: Tenderned zondag 29 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262738

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *