Aanbesteding bouwteampartner voor Onderwijs- en Sportcluster Stadionpark – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding bouwteampartner voor Onderwijs- en Sportcluster Stadionpark

De gemeente Rotterdam heeft een aanbesteding uitgezet voor een bouwteam aan een school. De opdracht betreft de ontwikkeling van een onderwijs- en sportcluster in het Stadionpark, bestaande uit 2 schoolgebouwen en multifunctionele binnensportvoorziening in Rotterdam. Deze niet -openbare aanbestedingsprocedure ziet op de selectie van een bouwteampartner en beoogd aannemer.

De aanbesteding is gepubliceerd via Negometrix. Het stellen van vragen is mogelijk tot en met uiterlijk 23 april 2021, uitsluitend via de berichtenfunctie in de tender op aanbestedingsplatform Negometrix. De selectiefase loopt van 1 april 2021 14:30 — 14 mei 2021 12:00

Zie ook:

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=169941&companyId=37253

Foto: Pixabay.com

Eventuele minimumeisen:

Ervaring hebben met het aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) in de afgelopen vijf jaren, gerekend vanaf de publicatiedatum van deze aanbesteding, uitvoeren en tijdig opleveren in de zin van de UAV 2012, verleend uitstel daarin begrepen van vergelijkbare opdrachten. Een tevredenheidsverklaring van de referentieopdrachtgever wordt bij aanmelding als bewijsstuk verlangd.

De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties:

– Kerncompetentie 1: Ervaring met het werken in een samenwerkingsverband aan een

ontwerp voor een werk in de utiliteitsbouw in de fase DO en/of TO (bijvoorbeeld in een

bouwteam, D&B of D&C), voor een totale opdrachtsom (inclusief ontwerp- dan wel

advieswerkzaamheden en de uitvoeringswerkzaamheden) van minimaal € 10.000.000,-

exclusief B.T.W.;

De volgende elementen dienen expliciet in de referentie opgenomen te zijn:

o de (financiële) omvang van het werk;

o omvang van de ontwerp- en/of advieswerkzaamheden;

o dat het werk is gerealiseerd in de utiliteitsbouw

Kerncompetentie 2: Ervaring als coördinerend hoofdaannemer met het realiseren van een integrale (B/W/E en infra) opdracht van minimaal € 15.000.000,- exclusief B.T.W.;.

De volgende elementen dienen expliciet in de referentie opgenomen te zijn:

o de financiële omvang van de opdracht;

o dat de aannemer als ‘hoofdaannemer’ heeft gefunctioneerd en was daarmee ook eindverantwoordelijk voor coördinatie* van alle disciplines binnen het project;

* = De coördinatie wordt in deze gezien als kritieke taak zoals bedoeld in art. 3.16.12 van het ARW 2016.

o dat het werk is gerealiseerd in de utiliteitsbouw.

Kerncompetentie 3: Ervaring met de realisatie van een onderwijsgebouw voor Primair, Voortgezet of Beroepsonderwijs met een grootte van ten minste 6000 m2 BVO.

De volgende elementen dienen expliciet in de referentie opgenomen te zijn:

o een onderwijsgebouw met ten minste bovengenoemd BVO;

o het gebouw voldeed aan het “Programma van Eisen Frisse Scholen 2015” minimaal klasse B.

Kerncompetentie 4: Ervaring met de realisatie van een sporthal met vrije overspanningen.

De volgende elementen dienen expliciet in de referentie opgenomen te zijn:

o een omvang van minimaal 2500 m2 bvo;

o een vrije overspanning van minimaal 24 meter;

o de opbouw van constructie.

Kerncompetentie 5: Ervaring met het gebruik van BIM .

De volgende elementen dienen expliciet in de referentie opgenomen te zijn:

o een omvang van het werk van minimaal 6000 m2 bvo.;

o dat het werk is gerealiseerd in de utiliteitsbouw, woningbouw, of gelijkwaardig.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *