Ingenieursdiensten gemeente Eemsdelta – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten gemeente Eemsdelta

Een der te vervangen woonblokken in deelgebied 2. Nic. Westendorpstraat te Appingedam. Foto: Google Streetview

Op 1 januari 2021 is de gemeente Eemsdelta ontstaan uit de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en de gemeenschappelijke regelingen Werkorganisatie DEAL-gemeenten en Werkplein Fivelingo. De gemeente Eemsdelta heeft te maken met een forse bouwkundige versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld. In de wijk Opwierde in Appingedam zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over het vervangen van circa 1550 woningen. De 1550 woningen zijn opgedeeld in deelgebieden. De grootte van deze deelgebieden is verschillend. De deelgebieden lopen uiteen van 20 tot 200 woningen per gebied. Waar mogelijk, wenselijk of noodzakelijk wordt het vervangen van de woningen gecombineerd met werkzaamheden aan het ondergrondse netwerk en/of met werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen zoals openbare ruimte en riolering. De gemeente Eemsdelta is op zoek naar kennis en capaciteit om de voorlopige ontwerpen en bestekken voor de verschillende deelgebieden aanbestedingsgereed op te leveren. De gemeente Eemsdelta kan na afronding van deze fase overgaan tot aanbesteding van de werken. De mate van complexiteit van de werkzaamheden is niet in/rond ieder deelgebied hetzelfde. De woningbouwopgave is het vertrekpunt voor de ingrepen: daar waar door eigenaren terug gebouwd wordt binnen de grenzen van de huidige kavel zullen ingrepen in riolering en openbare ruimte beperkt blijven. Er is in bepaalde deelgebieden echter ook sprake van nieuwe situering van gewijzigde woningtypes. Dat vraagt een steviger ingreep in de openbare ruimte en riolering. 

In de gewenste situatie heeft opdrachtgever met maximaal drie partijen een raamovereenkomst afgesloten. Deze raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar met de optie om twee keer voor één jaar te verlengen. De raamovereenkomst vangt aan op 1 mei 2022 en kan maximaal doorlopen tot 30 april 2026. De opdracht bestaat op dit moment uit 13 deelgebieden. Deze gebieden kunnen eventueel verder gesplitst worden. De opdrachtwaarde per deelgebied is verschillend. Opdrachtgever heeft een grove schatting van de waarde per deelgebied gemaakt. Dit resulteert in de volgende verdeling:
– 6 gebieden met een geschatte Opdrachtwaarde van €25.000,- per deelgebied
– 5 gebieden met een geschatte Opdrachtwaarde van €50.000,- per deelgebied
– 2 gebieden met een geschatte Opdrachtwaarde van €100.000,- per deelgebied
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om extra deelgebieden binnen de gemeente toe te voegen gedurende de gehele contractduur en de optionele verlengingen. De geschatte totaalomvang van de Opdracht is €800.000,-. De geschatte waarde van de totale omvang van de opdracht op jaarbasis is €200.000,-.

Opdrachtgever volgt het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit houdt in dat voor opdrachten met een waarde van €50.000,- (exclusief btw) of hoger een mini-competitie wordt uitgeschreven. Opdrachten met een lagere waarde kunnen door de opdrachtgever direct worden gegund aan één van de drie contractanten. Opdrachtgever streeft naar een gelijkmatige verdeling van opdrachten onder de €50.000,- onder de gecontracteerde partijen, e.e.a. wel afhankelijk van beschikbaarheid geschikte medewerkers.

Bron: Tenderned zondag 16 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249608

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *