Ingenieursdiensten eerste fase station Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten eerste fase station Zoetermeer

Opgang Mandelabrug Zoetermeer
Foto: Google Streetview

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit ingenieursdiensten voor de uitwerking van de eerste fase van station Zoetermeer, bestaande uit het noordelijke plintgebouw en een fiets- voetgangersbrug tussen de Afrikaweg en het plintgebouw. Naast deze uitvraag voor ingenieursdiensten zijn ook de architectendiensten in een separate uitvraag uitgevraagd. De opdrachtnemer zal in de uitwerking van deze opdracht met het nog te selecteren architectenbureau moeten samenwerken om tot een uitvoerbaar ontwerp te komen.

Het project station Zoetermeer bestaat uit een aantal onderdelen die een nauwe relatie met elkaar hebben. Binnen het station dienen efficiënte maar ook aantrekkelijke transfers plaats te kunnen vinden tussen trein, RandstadRail, bus, P+R-voorzieningen en fietsenstallingen. Daarnaast is de aansluiting op het direct omliggend gebied en de gebiedsontwikkeling Entree, door middel van aantrekkelijke entrees aan weerszijden van de Nelson Mandelabrug, belangrijk. De afzonderlijke onderdelen dienen los van elkaar functioneel en aantrekkelijk te zijn. Indien alles gerealiseerd wordt dient de samenhang tussen de verschillende onderdelen logisch en aantrekkelijk te zijn. Afgelopen jaar heeft een haalbaarheidsstudie naar station Zoetermeer en de directe
omgeving plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een gebiedsvisie die als richtinggevende visie voor de verdere uitwerking van het station is vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie is ook een busstation boven de A12, tussen de Nelson
Mandelabrug en de Afrikaweg in, opgenomen. In de eerste fase van station Zoetermeer zal het noordelijke plintgebouw met daarin een entreehal naar het station alsmede een fietsenstalling voor 1.000 fietsparkeerplaatsen, uitbreidbaar tot 2.000 fietsparkeerplaatsen worden opgenomen.

De aan te besteden ingenieursdiensten omvatten in hoofdzaak de technische uitwerking van het architectonisch ontwerp tot een RAW bestek, de integratie van draagconstructies en installaties in het ontwerp, het bijdragen aan het verzorgen van de aanvraag bouwvergunning, het bijdragen aan het aanbestedingsgereed maken van het bouwkundig en installatietechnisch werk, het vervaardigen van werktekeningen en controleren van uitvoeringstekeningen en optioneel het houden van toezicht tijdens de uitvoering. Naast de ingenieursdiensten worden de architectendiensten separaat aanbesteed aan een andere partij. De opdrachtnemer voor de architectendiensten wordt uitgesloten als de opdrachtnemer voor ingenieursdiensten. Hiervoor wordt gekozen om binnen het ontwerpproces voldoende “checks en balances” te introduceren. Door verschillende partijen te contracteren en elkaars werk te laten toetsen ontstaat een beter eindresultaat. Tot en met de VO fase is de opdrachtnemer van de architectendiensten in de lead bij de uitwerking van het ontwerp, vanaf het DO zal het ingenieursbureau in de lead komen. Het projectmanagement berust in alle fasen bij de opdrachtgever. Door inschrijving gaat de opdrachtnemer akkoord met ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met de partij die gecontracteerd zal worden om de
architectendiensten te leveren. Bovenstaande werkzaamheden dienen in overleg met en tot genoegdoening van alle
belanghebbenden en de opdrachtgever uitgevoerd te worden. Het gaat daarbij om de volgende functionele onderdelen van station Zoetermeer:
Plintgebouw noord met een entreehal en fietsparkeren voor 1.000 stuks fietsplaatsen, uitbreidbaar tot 2.000 stuks;
De fiets-/voetgangersverbinding eerste fase tussen de Afrikaweg en het plintgebouw noord.

De gemeente heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximaliseert de gemeente de totale omvang van deze opdracht (initiële opdracht incl. eventueel aanvullende opdrachten) op €400.000,-. De af te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project (drie jaar) met de optie tot verlenging van eenmaal één jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2022. Bij deze aanbesteding geldt als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 14 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/240911

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *