Schilderwerkzaamheden Stichting ROC Mondriaan – Aanbestedingsnieuws

Schilderwerkzaamheden Stichting ROC Mondriaan

Illustratie: Pixabay.com

ROC Mondriaan heeft het voornemen een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer waarbij de gevraagde dienstverlening op het gebied van schilderwerken wordt geleverd conform de eisen en wensen van de opdrachtgever.
Het betreft op hoofdlijnen onderstaande werkzaamheden:
• Schilderwerken: Onder schilderwerken wordt verstaan het sauzen van wanden/plafonds, het schoonmaken, schuren en verven van kozijnen, ramen, deuren, boeidelen, daklijsten, kasten, stalen constructies en dergelijke, om het te beschermen tegen corrosie, weersinvloeden en andere agressieve vormen van aantasting van de ondergrond. Het te schilderen materiaal kan variëren van hout, steen en metaal tot kunststoffen. Daarnaast valt ook het beperkt uitvoeren van houtrotherstelwerkzaamheden, het afvoeren van aanverwant afval en verpakkingsmaterialen. Pagina 5 van 23
• Glaszetten: Onder glaszetten wordt verstaan het vervangen van beschadigd vensterglas, enkel of dubbelzijdig, in kozijnen, ramen en deuren, inclusief kitwerk en het afvoeren van oude glasresten en aanverwante resten. Inclusief het herstellen van beschadigingen en schilderwerken.

Schilderwerken en Glaszetten wordt incidenteel en op projectbasis uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen op zichzelf staande opdrachten zijn, maar ook deel uitmaken van een groter project, waarbij de schilderwerken worden ingeschoven bij de bouwkundige opdracht. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemers voor de diverse onderhoudsdisciplines een onderlinge samenwerking. Hierbij is van belang dat het onderwijs zo min mogelijk gehinderd wordt, waardoor voornamelijk gewerkt wordt in (school)vakanties en andere onderwijsluwe periodes.

Omvang van de aan te besteden opdracht Schilderwerken heeft betrekking op alle locaties in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk.  Hiermee is niet gezegd dat ook daadwerkelijk op alle locaties werkzaamheden plaats zullen vinden. Het vastgoed bestand kan gedurende de looptijd van het contract wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De totale MJOP omvang van de schilderwerken over een periode van zeven  jaar is € 720.000,-. Buiten deze MJOP uitgaven vinden er ook nog rechtstreekse uitgaven plaats door de facilitair hoofden.

De ingangsdatum van de overeenkomst staat gepland op 24 oktober 2022. Met de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund wordt een raamovereenkomst afgesloten voor een periode van 3 jaar met een optie tot verlenging van deze raamovereenkomst met viermaal een periode van één jaar. De reden voor deze verlengde duur van de raamovereenkomst is de investering die gedaan wordt om de situatie te inventariseren, plannen te maken en de mogelijkheid om kosten te verdelen over een periode van zeven jaar waarbij de technische levensduur van schilderwerk zeven jaar is. De aanbestedende dienst gunt op basis van het criterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 13 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267029

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *