Incluzio wint aanbesteding welzijnswerk Leiderdorp – Aanbestedingsnieuws

Incluzio wint aanbesteding welzijnswerk Leiderdorp

Incluzio uit Schiedam heeft een aanbesteding voor welzijnswerk in Leiderdorp gewonnen. Dat bericht onder meer het Leiderdorps weekblad en Sleutelstad.nl. Incluzio is onderdeel van Facilicom. Dat bedrijf, Facilicom is bekend van het “omvormen” van sociale werkplaatsen naar commerciele ondernemingen

De aanbesteding in Leiderdorp is omstreden. Zo wilde de Christenunie/SGP de aanbesteding juist intrekken. Zij vrezen voor een vernietiging van het vrijwilligers-welzijnswerk. Ook vindt de partij dat de raad nooit een keuze heeft gekregen voor de aanbesteding. Incluzio won 4 juli ook een vergelijkbare aanbesteding in Utrecht en eerder in 2016 in Hollands Kroon.

De inschrijvers die het niet geworden zijn, kunnen nog tot 8 augustus bezwaar maken tegen de keuze van de gemeente. Pluspunt heeft al laten weten dat het niet tevreden is. Het bestuur van Pluspunt trok zich terug uit de aanbesteding en liet weten dat de relatie tussen de klanten en de gemeente zo veel mogelijk behouden moet worden. Pluspunt vreest dat de expertise in schuldhulpverlening verdwijnt en vrijwilligers weglopen. Of Pluspunt een kort geding instelt tegen de gunningsbeslissing, is nog niet bekend.

Hollands Kroon

In de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon (Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp) is alleen het college en D66 tevreden over dat welzijnswerk van Incluzio. De WMO-raad is kritisch over het functioneren van Incluzio aldaar. De fracties van PvdA, GroenLinks en Christenunie een onderzoek gedaan naar het functioneren van de welzijnsorganisatie. Daar bleek dat de mensen zodanig afhankelijk waren van Incluzio, dat zij alleen bereid waren anoniem mee te werken aan het onderzoek:

Tarieven voor bepaalde diensten/organisaties gingen omlaag (wurgcontracten, systeem om aantal uren te bepalen) en de administratieve druk omhoog. Het is een commercieel bedrijf waarbij het puur om de winst gaat en niet in eerste instantie om de zorg. Het aanbod is beperkt, wat betekent dat er onvoldoende keuzevrijheid voor cliënten is. De indruk bestaat dat Incluzio liever geen PGB’s geeft.

Facilicom

Facilicom, verder ook onder meer bekend van het willen teruggeven van paleis Soestdijk, is op de eigen website eerlijk over zijn welzijnsambities. Die dienen alleen voor het bedrijf: “Doel van het concern is extra groeiperspectief te creëren, de structurele krimp in bestaande markten te compenseren en daarmee de continuïteit van het familiebedrijf op lange termijn verder te garanderen.”

Hans Gennissen, president-directeur van Facilicom zegt in een toelichting: “Onze huidige facilitaire markten hebben te maken met structurele krimp. Dat komt onder andere door de almaar groeiende leegstand van kantoren. Onze facilitaire markten zullen om die reden niet meer groeien en bieden te weinig investeringsmogelijkheden en perspectieven. Sociaal ondernemen biedt dat perspectief wel.”

Onderaanneming

Voor het werven van welzijnsaanbestedingen heeft Facilicom dus een aparte joint venture opgericht en die heet Incluzio. Incluzio werkt al in Hollands Kroon samen met ketenpartners en die samenwerking verloopt niet vlekkeloos. Het gaat dan om welzijns- en ouderenorganisaties. Daarom had de lokale PvdA een overleg willen beleggen met die ketenpartners. Dat werd echter niet ondersteund door een meerderheid in de raad.

De coalitiepartijen en D66 vonden dit ‘onbehoorlijk’, iets waar je je niet mee hoort te bemoeien omdat het een zaak tussen Incluzio en de partners is. PvdA, GroenLinks en Christen Unie zijn van mening dat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven en dat de relatie tussen ‘hoofdaannemer’ en ‘onderaannemers’ van grote invloed kan zijn op het functioneren van het sociaal domein.

Vanuit Incluzio wordt er gewerkt met wijkteams en buurtteams. Die wijkteams verwijzen klanten na een eerste opname door, naar de tweede lijn van Incluzio. Hollands Kroon zei daarover “De vrees bestaat dat wijkteams de ernst van problemen niet herkennen en zelf gaan dokteren, waardoor cliënten te laat worden doorgestuurd naar specialistische hulp. ” Ook wordt gevreesd voor de onafhankelijkheid van dat advies.

De vraag is nu of Leiderdorp hetzelfde lot te wachten staat.

Zie ook:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *