Inburgering Flevolandse gemeenten Almere – Aanbestedingsnieuws

Inburgering Flevolandse gemeenten Almere

©Duo 2019
Fragment inburgeringsexamen video Duo

De gemeenten in de arbeidsmarktregio Flevoland (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk) werken samen in de voorbereiding van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Input van deskundigen (huidige en nieuwe) partijen is daarbij van groot belang. Met de nieuwe Wet inburgering, die vanaf juli 2021 ingaat, krijgen gemeenten een belangrijke regierol in het nieuwe inburgeringsstelsel en worden zij verantwoordelijk voor het bieden van een integraal aanbod inburgering. Het doel van de nieuwe wet is dat iedereen meedoet, het liefst via
betaald werk. In de nieuwe wet is de inzet van de inburgeraar
1, gemeenten en (maatschappelijke) partners hierop gericht. De nieuwe wet kent hoge ambities, vergeleken met het huidige inburgeringsstelsel. Participatie wordt gezien als hoofddoel en het vereiste taalniveau wordt
verhoogd van A2 naar B1
2. Samenwerking tussen de inburgeraar, de gemeente en partners is cruciaal om deze doelen te behalen. Vandaar dat inburgering wordt gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal domein. In de nieuwe wet verandert de positie van gemeenten. Zo worden gemeenten, ten opzichte van het huidige inburgeringsstelsel, verantwoordelijk voor de inkoop van de leerroutes voor statushouders en bij gezinsmigranten voor de inkoop van o.a. de Module Arbeidsparticipatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT). Door middel van een marktconsultatie willen wij input ophalen bij experts en aanbieders om de juiste keuzes en afwegingen te kunnen maken. De marktconsultatie biedt de mogelijkheid om ideeën te delen over de implementatie van de nieuwe wet Inburgering van de deelnemende gemeenten en scherpt ons denken aan.

De samenwerkende gemeenten nodigen alle geïnteresseerde partijen uit die zich kunnen conformeren aan de uitgangspunten van deze marktconsultatie. Naast de publicatie op Tenderned hebben de samenwerkende gemeenten een aantal partijen, waarvan zij meent dat deze
geïnteresseerd zijn in deelname aan de marktconsultatie, geattendeerd op deze aankondiging.

Op 13 oktober zijn op de websites van de samenwerkende gemeenten (Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk) en op TenderNed de inhoudelijke marktconsultatiedocumenten gepubliceerd. Op deze websites is informatie terug te vinden over de Flevolandse visie: informatie over de precieze planning en het proces en een uitgebreide beschrijving per onderdeel. Per onderdeel worden vragen toegevoegd waarop de samenwerkende gemeenten graag vanuit de markt input willen ontvangen. Deze vragen dienen schriftelijk beantwoord te worden.

Partijen dienen bij de verstrekte informatie duidelijk aan te geven waar het bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft. Deze bedrijfsvertrouwelijke informatie wordt niet openbaar gemaakt. Correspondentie en documenten worden na afloop van de consultatie niet geretourneerd. De voertaal van de marktconsultatie is in het Nederlands. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie worden (waar relevant) gebruikt in de voorbereiding
van de aanbesteding. De samenwerkende gemeenten behouden zich evenwel het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

Bron: Tenderned 13 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208298

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *