Implementatie telefonieoplossing – Sittard-Geleen – Aanbestedingsnieuws

Implementatie telefonieoplossing – Sittard-Geleen

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

Telefonische bereikbaarheid is voor de gemeente essentieel in het kader van een goede dienstverlening en (digitaal) samenwerken. Omdat de huidige telefooninstallatie sterk verouderd is en onvoldoende mogelijkheden heeft om de telefonische bereikbaarheid en het hybride samenwerken optimaal te ondersteunen, wordt een nieuwe telefonieoplossing geïmplementeerd.
Het doel van de aanbesteding is het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid door het sluiten van een overeenkomst met één dienstverlener die verantwoordelijk is voor het leveren, implementeren en onderhouden van de totale telefonieoplossing.
In lijn met de visie op digitaal werken (onderdeel organisatievisie), waarin het benutten van de Microsoft365 functionaliteiten als uitgangspunt is opgenomen, vormt Microsoft Teams Calling de basis voor de nieuwe telefonieoplossing. Hierbij hanteren we een Teams first strategie.
De gemeente heeft de Microsoft Teams Calling licenties al in huis doordat zij beschikt over E5 licenties. Doordat Microsoft365 de nieuwe basis vormt, wordt ook de telefonieoplossing waar het Klant Contact Center (KCC) gebruik van maakt vervangen.

De gemeente wil worden ontzorgd op het gebied van telefonie. Dit betekent dat niks on premise geplaatst wordt en dat opdrachtnemer het centrale aanspreekpunt voor de functioneelbeheerders en eventueel technische applicatiebeheerders wordt op het gebied van telefonie. Het uitgangspunt is om de nummerblokken, in totaal 2000 nummers, te porteren naar de dienstverlening van opdrachtnemer.
Het grootste deel van de organisatie ca. 1350 gebruikers heeft voldoende aan de Microsoft Teams Calling functionaliteit. Ca. 35 medewerkers hebben behoefte aan een aanvullende belgroep functionaliteit, naast de 25 KCC medewerkers die KCC functionaliteit nodig hebben. De gewenste inrichting voor de gebruikers is door de gemeente geïnventariseerd en beschikbaar in een nummerplan.

Binnen de scope van de opdracht vallen:
1. Microsoft Teams Calling op basis van Direct Routing.
2. Implementatie Microsoft Teams Calling en KCC functionaliteiten.
3. Licenties KCC functionaliteit (en belgroepen).
4. Onderhoud en support Microsoft Teams Calling en KCC functionaliteit(en).
5. Training t.b.v. de totale telefonieoplossing:
a. Opleiding van functioneel beheer.
b. Opleiding medewerkers als gebruikers.

Buiten de scope van de opdracht vallen:
1. Microsoft Teams Calling licenties (E5 licenties).
2. De benodigde hardware valt buiten de scope van deze opdracht.
3. Abonnementen voor vaste en mobiele telefonie.

Het onderwerp van de aanbesteding is te typeren als dienst. Gezien het aantal inschrijvingen bij vergelijkbare aanbestedingen is gekozen voor een openbare procedure. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaar met een eenzijdige
verlengingsoptie van driemaal één jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is maandag 3 juni 2023. Het is mogelijk dat deze datum door onvoorziene omstandigheden verschoven wordt. De daadwerkelijke ingangsdatum wordt
opgenomen in de opdrachtbrief. De opdracht wordt gegund op grond van de naar het oordeel van aanbestedende dienst
economisch meest voordelige inschrijving. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de  beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 22 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292152

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *