BOR applicatie – Gemeente Weststellingwerf – Aanbestedingsnieuws

BOR applicatie – Gemeente Weststellingwerf

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

De opdrachtgever van de opdracht is de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO gemeenten). penvoerder: Gemeente Weststellingwerf.

Met deze aanbesteding beogen de OWO gemeenten een leverancier te contracteren voor de levering, implementatie en beheer van een Saas-applicatie BOR (Beheer Openbare Ruimte). De aanbestedende dienst gebruikt al jaren de beheersoftware van Antea en Dataquint. De aanbestedende dienst wil een integrale beheeromgeving voor de openbare ruimte aanschaffen. De
vakdisciplines zijn opgenomen in het programma van eisen. De aanbestedende dienst wil kennis en kosten in gezamenlijkheid blijven oppakken om kwetsbaarheid te verminderen. Afstemming van gegevens, processen én beheerapplicatie is een noodzakelijke stap hierin. Door processen verder te automatiseren, is o.a. uitwisseling van gegevens beter mogelijk en leidt dit tot minder fouten. Ten opzichte van de huidige situatie wil de aanbestedende dienst direct een conversie doorvoeren, waarbij de gegevens voor riolering ook beschikbaar zijn conform het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Daarbij wil de aanbestedende dienst gedurende de looptijd een conversie doorvoeren naar IMBOR. De conversie naar IMBOR dient uiterlijk eind 2024 geïmplementeerd te zijn.

Binnen de scope van deze opdracht behoren in hoofdlijnen:
• Implementatie van functionaliteiten en methodieken;
• De koppelingen met diverse gegevensbronnen en applicaties;
• Testen van deze koppelingen in zowel acceptatie- als productieomgeving;
• Converteren van de huidige gegevens op basis van een conversieplan;
• De ondersteuning (o.a. helpdesk) en onderhoud van de applicatie gedurende de looptijd van de overeenkomst ;
• Opleiding voor beheer en gebruik van de applicatie.

Buiten de scope vallen:
• De vakdiscipline vastgoed;
• Aanvullen of inwinnen van nieuwe gegevens bij implementatie.

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2026, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van viermaal één jaar. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen. De aanbestedende dienst volgt voor de aanbesteding een Europees openbare procedure. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 22 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292126

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *