IKC Het Palet met gymvoorziening Haaksbergen – Aanbestedingsnieuws

IKC Het Palet met gymvoorziening Haaksbergen

Stichting Keender is als bouwheer van plan om aan de Adriaen Brouwerstraat 4, Haaksbergen vervangende nieuwbouw te realiseren t.b.v. IKC Het Palet tezamen met een geïntegreerde gymvoorziening i.s.m. de gemeente Haaksbergen.
De nieuwe huisvesting (ca. 2.442 m2 bvo) bestaat uit circa veertien groepsruimten, twee centrale leerpleinen, een speellokaal en algemene ruimten voor het basisonderwijs, een gymvoorziening met bijbehorende ruimten en is verdeeld over twee bouwlagen.  De bestaande gebouwen op het perceel zullen door derden worden gesloopt. Na sloop kan worden begonnen met de nieuwbouw van IKC Het Palet.

Stichting Keender heeft voor het samenwerkingsconcept “vraag gespecificeerd aanbesteden” of Engineer & Build gekozen. Men verwacht hiermee een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit te verkrijgen, door eigen inbreng, ervaring en deskundigheid van de verschillende bouwpartners. Bij “vraag gespecificeerd aanbesteden/Engineer & Build” (ook wel genoemd: “prestatiegericht aanbesteden”) wordt een overeenkomst gesloten op grond waarvan de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om op basis van een door de opdrachtgever geformuleerde vraagspecificatie het
object tot stand te brengen. De vraagspecificatie bestaat uit een voorlopig ontwerp inclusief ruimteboek, principeboek, functionele omschrijving, prestatie-eisen eventueel aangevuld met administratieve voorwaarden. Er wordt zoveel mogelijk vrijheid gegeven in de wijze waarop de gevraagde prestaties moeten worden bereikt (ontwerp en installatie ontwerp principe staat vast). De verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp wordt door de aannemer (of in opdracht van hem) verzorgd.
Keender kiest voor een niet openbare procedure die uit twee fasen bestaat. In de 1e fase worden de aanmeldingen enkel beoordeeld op uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. Pas in de 2e fase wordt het voorlopig ontwerp relevant, en dient u een inschrijving in te dienen op basis van het voorlopig ontwerp.

De aannemer zal onder meer zorgdragen voor:
– het vertalen van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp;
– het maken van een risico-inventarisatie en het vervaardigen van het V&G-plan voor de
uitvoeringsfase;
– het indienen en verkrijgen van de omgevingsvergunning met alle bijbehorende stukken en
documenten o.a.;
– activiteit Bouwen;
– activiteit Bouwwerk Brandveilig gebruiken;
– activiteit Uitrit aanleggen of veranderen.
– het verzorgen van aan de omgevingsvergunning gerelateerde meldingen:
– activiteit Bouwen;
– melding bouwwerk brandveilig gebruiken;
– het voeren van overleg met diverse externe partijen t.b.v. het indienen en verkrijgen van de omgevingsvergunning en de aan de omgevingsvergunning gerelateerde vergunningen en/of meldingen;
– de voorbereiding, realisatie, oplevering, nazorg en onderhoud in de onderhoudstermijn van de nieuwbouw;
– het aanleveren van de benodigde stukken t.b.v. het aanvragen van overige vergunningen;
– het aanleveren van de benodigde gegevens t.b.v. tijdige aanvraag van nutsaansluitingen e.d.;
– de coördinatie tussen en afstemming met de door hem gecontracteerde bouwpartners. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de door hem gecontracteerde bouwpartners;
– een goede kwaliteit van de eigen werkzaamheden maar tevens van de werkzaamheden van al de door hem gecontracteerde bouwpartners.

Er wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 8 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281738

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *