IJsseldijk Zwolle gegund aan Boskalis – Aanbestedingsnieuws

IJsseldijk Zwolle gegund aan Boskalis

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voornemen uitgesproken het project dijkversterking Zwolle-Olst te gunnen aan Boskalis Nederland BV. Deze marktpartij gaan de werkzaamheden samen met het waterschap voorbereiden en uitvoeren. Andere marktpartijen die met de aanbesteding meededen, hebben nog de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Als de bezwaartermijn is afgelopen en er zijn geen bezwaren ingediend, kan men de gunning begin juli definitief maken..

Het waterschap en Boskalis Nederland BV werken de komende jaren de dijkversterking, samen met bestuurlijke partners en omgeving verder uit. De planfase wordt afgerond in 2022. De verwachting is dat in 2023 de uitvoering begint en in 2026 de dijk weer voldoet aan alle geldende eisen.

De dijk wordt versterkt

©WDO Delta 2020

tussen Zwolle en Olst wordt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. De 30 kilometer lange dijk langs de IJssel, tussen Olst en Zwolle, pakt men de komende jaren aan. “Ik ben blij, aldus Breunissen, dat we nu een partner hebben om de dijkversterking verder uit te werken. Tijdens de coronacrisis is er flink doorgewerkt door onze medewerkers om te zorgen dat met de aanbesteding zo weinig mogelijk vertraging is opgelopen.”

Het waterschap zocht naar een marktpartij, die oog heeft voor kwaliteit en een verantwoord kostenniveau. We hebben gekozen voor een marktpartij die veel bijdraagt aan het bereiken van onze projectdoelstellingen en tijdens het project ons motto ‘in verbinding met de omgeving’ in de genen meedraagt.” De gekozen aanpak is anders dan gebruikelijk.

Dagelijks bestuurder Breun Breunissen heeft waterveiligheid in zijn portefeuille. Breunissen:

“Ik ben blij, aldus Breunissen, dat we nu een partner hebben om de dijkversterking verder uit te werken. Tijdens de coronacrisis is er flink doorgewerkt door onze medewerkers om te zorgen dat met de aanbesteding zo weinig mogelijk vertraging is opgelopen.[…]
We bundelen de kennis en kracht van waterschap en markt al vroeg in het project en werken het door het Algemeen Bestuur gekozen Voorkeursalternatief samen uit. De bedoeling is dat we, zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich meebrengt zo beter kunnen beheersen.”

Bron: WDO Delta, 16 juni 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *