Raamovereenkomst leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen Amersfoort

Foto: Pixabay

De opdracht in deze aanbesteding bestaat uit het:

  • leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en speelaanleidingen;
  • leveren en aanbrengen van valondergronden;
  • in voorkomende gevallen uitvoeren van ontwerp- en participatiewerkzaamheden;
  • in voorkomende gevallen uitvoeren van bijkomende kleinschalige werkzaamheden zoals grondwerk, straatwerk, groenwerkzaamheden welke een directe relatie hebben met het aanbrengen van de toestellen en of valondergronden.

De volgende zaken vallen niet onder deze opdracht:
Onderhoud, inspectie, hekwerken, skatebanen, kunstgrassportvelden, ontmanteling bestaande speelplekken, groenprojecten waarbij vervangen van een toestel is inbegrepen. Ook het opknappen van bestaande toestellen en de herplaatsing van opgeknapte toestellen (2
e hands) valt niet
onder deze opdracht. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Eemfors. Alle opdrachten van andere afdelingen, dan de afdeling Leefomgeving, van de gemeente Amersfoort welke qua aard en omvang onder deze overeenkomst zouden kunnen passen vallen niet onder deze overeenkomst. Amersfoort 
behoudt zich het recht voor om in specifieke gevallen de levering en plaatsing van
toestellen en/of ontwerp-, participatie- en voorbereidingswerkzaamheden buiten de raamcontractanten om te betrekken.
Onder specifieke gevallen verstaat de opdrachtgever: Levering en plaatsing van bijzondere kunstwerken op basis van door derden aangedragen ontwerpen en/of zelf ontworpen toestellen/speelaanleidingen.

De gemeente wil een raamovereenkomst aangaan voor de duur van twee jaar met de optie tot verlenging van éénmaal twee jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 november 2020. De gemeente kiest voor het aangaan van een raamovereenkomst met vijf inschrijvers die voldoen aan de
gestelde voorwaarden waaronder de gemeente gedurende de komende maximale vier jaar het geheel van de repeterende leveringen en werkzaamheden wil afnemen. Indien er minder dan vijf inschrijvers voldoen aan de gestelde voorwaarden, zal een raamovereenkomst wordt aangegaan met die inschrijvers die wel aan deze voorwaarden voldoen.
De omvang van de behoefte van de gemeente aan de leveringen en werkzaamheden is onzeker, maar zodra er een behoefte is ontstaan, wil de gemeente die snel kunnen voldoen onder de afgesproken voorwaarden. Daarmee hoopt de gemeente de continuïteit van haar bedrijfsvoering veilig te stellen.

Bron: Tenderned 18 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198140

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *