Raamovereenkomst bouwkundig advies en ingenieursdiensten Veiligheidsregio Haaglanden – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst bouwkundig advies en ingenieursdiensten Veiligheidsregio Haaglanden

Foto: Pixabay,com

Het doel van deze aanbesteding van de VeiligheidsRegio Haaglanden (VRH) is om te komen tot een raamovereenkomst met maximaal drie partijen voor de uitvoering van bouwkundig advies en ingenieursdiensten voor renovaties, nieuwbouw en projectmanagement op het gebied van bouw, elektrotechniek en werktuigbouwkunde.
Het gewenste resultaat is dat het bouwkundig advies en ingenieursdiensten op een efficiënte en effectieve wijze worden ingekocht waarbij ook borging van kwaliteit, het terugdringen van administratieve lasten en het meer benutten van kennis en beschikbare capaciteit van de markt een
belangrijke rol spelen.

De opdracht betreft een veelvoud aan onderwerpen die direct of indirect tot doel hebben de vastgoedportefeuille aan te laten sluiten aan de vraag naar brandweerdiensten en te blijven voldoen aan wet-, en regelgeving op het gebied van o.a. veiligheid en milieu, waarbij kosten beheersbaar
blijven en wordt voldaan aan de functionele eisen. De VRH heeft er voor gekozen deze opdracht als raamovereenkomst in de markt te plaatsen omdat op het moment van aanbesteding niet bekend is welke projecten tijdens de looptijd van de overeenkomst opgedragen zullen worden.
De vastgoedportefeuille van de VRH bestaat o.a. uit 12 kazernes in eigendom en 11 kazernes in huur. De werkzaamheden van de VRH zijn regionaal georganiseerd waarbij een passende huisvesting is georganiseerd. De kazernes bestaan uit garage faciliteiten voor het materieel en
materiaal, huisvestingsfaciliteiten voor de operationele dienst en kantoorfaciliteiten. Het totaal is ingericht om een regionale dekking aan brandweerdiensten te kunnen garanderen. De scope van deze aanbesteding betreft renovaties, nieuwbouw en projectmanagement. Met als
specialisme hoofdzakelijk (niet limitatief); haalbaarheidsstudie, bouwkostenadvies, advies over bouwconstructie, het verzorgen van vergunningen, architectuur (ontwerp en teken), verduurzaming, aanbesteden, directievoering, projectmanagement en inspectie. Buiten de scope valt het reguliere bouw-, elektrotechnisch- en werktuigbouwkundig onderhoud, welke zijn ondergebracht onder enkele externe partijen. De dagelijkse aansturing van huisvestingszaken vindt plaats binnen het Huisvesting- en Services team van de VRH. De VRH is voornemens een deel van de opdrachten in de vorm van productomschrijving plaats te laten vinden. Incidenteel kunnen opdrachten op basis van een inspanningsverplichting worden verstrekt.
Overleg ten behoeve van de uitvoering van nadere opdrachten zal voornamelijk plaats vinden op de hoofdlocatie van de VRH, Dedemsvaartweg 1 Den Haag.

De VRH is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten voor een opdrachtwaarde gebaseerd op eerdere uitgaven van voorgaande jaren. Een richtlijn van afgeronde jaaruitgaven inclusief BTW;
2016 40.000,-
2017 40.000,-
2018 80.000,-
2019 100,000,-
Een herhaling van pieken en dalen in de hoogte van de uitgaven is niet uit te sluiten. De opdrachtwaarde zal verdeeld zijn over meerdere kleinere opdrachten. Een (geselecteerde) inschrijver kan aan deze uitgaven geen rechten ontlenen. De VRH geeft géén omzetgaranties.
De VRH is voornemens om een raamovereenkomst te sluiten met maximaal 3 partijen. De initiële looptijd is twee jaar met vier maal een optie tot eenzijdige verlenging door de VRH van één jaar. Gezien de diversiteit aan nadere opdrachten is de verwachting dat de inwerkperiode voor het
bekend worden met de organisatie en visie te krijgen op de samenhang tussen de opdrachten, dusdanig belangrijk voor een succesvolle samenwerking dat een langere duur dan vier jaar nodig is om de overeenkomst ten volle te benutten. Onder de raamovereenkomst verstrekte nadere opdrachten kunnen maximaal tot 1 jaar na de beëindiging van de raamovereenkomst doorlopen. Op deze overeenkomsten blijven de voorwaarden van op het moment van aangaan van toepassing.

Bron: Tenderned 18 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198090

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *