ICT hardware Stichting Biezonderwijs – Aanbestedingsnieuws

ICT hardware Stichting Biezonderwijs

Illustratie: pixabay.com

Biezonderwijs is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar voor wie het leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat.  Op negen scholen bieden we specialistisch onderwijs aan bijna 1.900 leerlingen in Tilburg en Goirle. De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
– het leveren van ICT Hardware voor eindgebruikers, waaronder in ieder geval wordt verstaan laptops, desktops, Chromebooks, tablets en netwerkcomponenten (voor zover niet, op verzoek van Biezonderwijs, voorzien door de it-dienstverlener van Biezonderwijs);
– het leveren van toebehoren voor de ICT Hardware (muizen, toetsenborden, monitoren et cetera);
– het optioneel uitpakken en werkend opleveren van ICT Hardware en meenemen van het verpakkingsmateriaal.

Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om bestellingen van losse accessoires zoals toetsenborden, muizen en oortjes in te kopen bij derden. De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het naar tevredenheid voorzien in ICT Hardware voor de eindgebruikers van Biezonderwijs. De omvang van de opdracht is circa €1.700.000,- inclusief btw over een periode van vier jaar. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor uitvoering van de opdracht is één kerncompetentie relevant waarover inschrijvers dienen te beschikken. De vereiste kerncompetentie is:
• Ervaring met het leveren van merkonafhankelijke MS Windows apparatuur met een omvang van tenminste zestig machines (zoals door opdrachtgever gespecificeerd) aan één opdrachtgever in één levering.

De aanbesteding leidt tot een drietal raamovereenkomsten, met een looptijd van vier jaar. Elk van de overeenkomsten is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Opdrachtgever zet opdrachten vanaf €10.000,- inclusief btw uit in minicompetitie. Opdrachten tot €10.000,-  inclusief btw worden verstrekt aan één van de gecontracteerde opdrachtnemers. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 5 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/302913

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *