Cloud- en werkplekdiensten – Provincie Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Cloud- en werkplekdiensten – Provincie Noord-Holland

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Het contract met de huidige ICT-dienstverlener Fujitsu verloopt. Met het aflopen van het huidige contract is de aanbestedende dienst vanuit rechtswege verplicht om opnieuw aan te besteden. De huidige ICT-dienstverlener levert tot 1 juli 2024 beheerdiensten zodat er tijd is om de exit en transitie vorm te geven. In de komende periode wordt deze dienstverlening opnieuw gecontracteerd. Het huidige contract tussen de aanbestedende dienst en de huidige ICT-dienstverlener bevat de volgende dienstverlening.

 1. Hosting van Servers & Rekencentrum​
 2. Technisch Applicatiebeheer & Database Beheer​
 3. WAN Lijnen (grote lijnen tussen locaties)​
 4. Netwerk en Wifi verbindingen (inclusief hardware)​
 5. Telefonie oplossing (023 bereikbaarheid en callcenters)​
 6. Eindgebruikersondersteuning en ICT Servicedesk​
 7. Werkplekken (en uitreiken mobiele devices)​
 8. Regie (Operatie, Changes, Incidenten, Assets et cetera)

De nieuwe aanbesteding betreft meerdere kavels en dienstverlening die in één perceel in de markt worden gezet. Deze kavels zijn gerubriceerd in logische eenheden van dienstverlening, hieronder weergegeven in tabelvorm.  Vooraf de opmerking dat A Algemene eisen betreft en in die zin geen Eenheid van Dienst is, die de aanbestedende dienst van de leverancier wil betrekken. Het betreft de kaders waarbinnen de leverancier gaat functioneren en is in die zin vooral van belang voor de selectie- en gunningsleidraad. De tabel hieronder start dan ook bij B.

Er is gekozen voor het inkopen van deze diensten, met als grootste verschil ten opzichte van het huidige contract:

 • Hoewel omvangrijk, de scope van dienstverlening kleiner is dan het voorgaande contract.
 • SIAM expliciet aan de scope is toegevoegd en wordt gezien als een succesfactor voor het aansturen van meerdere leveranciers, via meerdere Aanbestedingen.
 • Er ingezet wordt op Hybride werkvormen, ten einde de samenwerking en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening continue te verbeteren.
 • Er ingezet wordt op product- en dienstcatalogi, op basis van selfservice met verschillende ondersteuningsvormen geschikt voor verschillende Persona.

Hardware, mobiele telefonie, netwerkdiensten, multifunctionals, siem-soc en software licenties vallen buiten de scope van de opdracht en zullen separaat worden aanbesteed.

Voor deze aanbesteding hanteert de aanbestedende dienst de mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze aanbestedingsprocedure kent twee fases, de selectiefase en de onderhandelingsfase. De aanbestedende dienst hanteert als gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving. (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De inschrijver die aldus de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan krijgt in principe de opdracht gegund.

Bron: Tenderned dinsdag 14 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291279

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *