Beveiligingsdiensten CBR – Aanbestedingsnieuws

Beveiligingsdiensten CBR

©CBR 2021

De opdracht betreft de levering van onderstaande beveiligingsdiensten:
1. Inzet beveiligers
Bij het CBR wordt regelmatig de inzet van beveiligers uitgevraagd. Op basis van de risicoanalyse van de Coördinator Veiligheid en Omgeving (een interne medewerker van het CBR) wordt bepaald waar structureel beveiliging inzet is gewenst. Van de beveiliger wordt verwacht dat hij/zij zich zichtbaar posteert en zich hulpvaardig opstelt aan de klanten. De beveiliger behoort een preventieve werking te hebben maar ook de-escalerend te werk kan gaan als daar aanleiding toe is. Naast de beveiligersrol heeft de beveiliging ook een stevige rol in het gastheerschap.
2. Mobiele Surveillancediensten
Op de CBR-locaties hebben wij op 80% van de locaties een inbraakinstallatie en op 100% van de locaties een paniekdrukker voor de business. Als er na sluitingstijd een inbraakalarm geactiveerd wordt op één van de locaties wordt de meldkamer geïnformeerd. De meldkamer zorgt ervoor dat de Mobiele Surveillance wordt aangestuurd om poolshoogte te gaan nemen op de CBR-locatie waar het alarm geactiveerd is. Bij een daadwerkelijke inbraak zal het CBR en de politie in kennis worden
gesteld door de Mobiele Surveillant. Daarnaast heeft ook de Mobiele Surveillant een rol tijdens openingstijden van de organisatie. Gedurende de werkdag kan het voorkomen dat een kandidaat onze huisregels niet respecteert en instrumenteel agressief gedrag vertoont. Als de situatie dreigt te escaleren kan de medewerker ervoor kiezen om een alarmknop (paniekknop) te activeren.
3. Meldkamer aansluiting abonnement
Op elke locatie van CBR waar een inbraak alarminstallatie aanwezig is heeft de organisatie een koppeling met de meldkamer (particuliere alarmcentrale), gerealiseerd. Deze meldkamer heeft een  actieve rol op het gebied van monitoring van de alarminstallatie en voor opvolging zorgen bij activering van het alarm. Vormen van alarmeren kan zijn; inbraak,- technische storing,- panieksituatie,- brand,- of medische hulpverlening.
4. Tijd-toegangscontrole vastgoed abonnement
Op elke locatie waar een inbraakinstallatie aanwezig is wordt door de meldkamer actief gemonitord of de locatie wel op een vooraf afgestemd tijdstip is afgesloten. Het kan zo zijn dat het alarm niet correct op het gebouw is gezet of helemaal niet is ingezet. De meldkamer belt dan met het de Facilitaire servicedesk van het CBR om voor afstemming te zorgen dat het gebouw niet op tijd is gesloten. CBR zorgt dan voor opvolging vanuit de organisatie zelf of laat het gebouw sluiten door de Mobiele Surveillant.
5. Sleutel service abonnement
Op elke locatie waar een inbraakinstallatie aanwezig is heeft het CBR een sleutelabonnement. Dit abonnement houdt in dat opdrachtnemer sleutels en/of bedrijfspassen in bruikleen krijgt om bij een alarmering op de locatie binnen te komen. De beveiliging krijgt toegang tot bijna alle vertrekken van de locatie om een controleronde te lopen. Bij de meest bedrijf kritische ruimten zoals MER/SER ruimten of Archieven van het CBR kan de beveiliging niet binnen en zal men bij inspectie akkoord moeten krijgen van de organisatie.
6. Hospitality-/receptie diensten
Het CBR zet naar behoefte van de business hospitality diensten in. De hospitality medewerker zorgt ervoor dat het de klant aan niets ontbreekt en in alle rust het examen kan afleggen. Veel kandidaten hebben last van examenstress wat kan zorgen voor onrust of ongemak. De hospitality medewerker zorgt ervoor dat de kandidaat zijn of haar vragen kan stellen en gaat ontzorgend te werk zodat de kandidaten op het gemak examen kunnen doen.
7. Evenementen beveiliging
Soms komt het voor dat het CBR grootschalige inzet nodig heeft op een groot deel van de CBR locaties. Vanwege de grote geografische spreiding van locaties is dit een uitdaging. Deze groep beveiligers worden geacht op basis van vooraf afgestemd protocol of draaiboek in te zetten.
8. Persoonsbeveiliging
In uitzonderlijke gevallen kan het CBR om persoonsbeveiliging vragen. Er kunnen situaties ontstaan waarbij personen na analyse van de coördinator Veiligheid en Omgeving om persoonsbeveiliging vraagt.
9. Advies
Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat het CBR op haar verzoek, vanuit het oogpunt van kwaliteit en efficiëntie, adviseert over de meest optimale inrichting van de beveiligingsmaatregelen. Hierbij verwacht het CBR dat opdrachtnemer op basis van een risicoanalyse een passend beveiligingsadvies geeft wat aansluit op de wensen van het CBR en het veiligheidsbeleid.

CBR heeft in totaal 58 locaties (exclusief A-VB- en CCV-locaties) verspreid over heel Nederland. Het hoofdkantoor van het CBR zit in Rijswijk. Het is veruit de grootste locatie van het land met een verzameling van kantoorfuncties, theorie examencentrum (TEC) en praktijkexamencentrum (PEC). In dit gebouw zijn ook de directie en alle stafafdelingen gehuisvest. De 58 locaties zijn verdeeld naar vier type locaties (A, B, C en D). Naast deze vier type locaties is er ook nog een type E. Type E-locaties zijn terreinen waar motorexamens (A-VB) worden afgenomen.

Op basis van de historische gegevens, ontwikkelingen en de te verwachten afname bedraagt de raming van de opdracht €12.000.000,- inclusief btw. Dit bedrag is inclusief alle opties tot verlenging en uitbreiding. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse raming van circa €2.000.000,-.
Hierbij wordt expliciet benadrukt dat de omvang van de opdracht jaarlijks kan fluctueren. Het CBR wenst één partij te contracteren. De overeenkomst heeft een initiële vaste looptijd van twee jaar en vier opties tot verlenging van maximaal twaalf maanden. De beoogde ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 15 november 2022. Het CBR volgt een openbare aanbestedingsprocedure conform de Aanbestedingswet 2012. Als criterium voor gunning wordt gehanteerd: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 17 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269782

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *