ICT hardware en software Nieuwkoop – Aanbestedingsnieuws

ICT hardware en software Nieuwkoop

Foto: Pixabay.com

In 2017 is er een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen ten behoeve van een raamovereenkomst voor de levering van hard- en software. De gemeente neemt momenteel hardware en softwarelicenties af bij Bechtle. De gemeente Nieuwkoop is als publiekrechtelijke instelling aanbestedingsplichtig en dient derhalve per inkoopcategorie bij voorzienbare inkoopvolumes boven de Europese drempels een Europese aanbesteding te doorlopen. Het is de wens van de gemeente om (front-end) hardware en standaardsoftware zo veel mogelijk in eigendom te nemen ter voorkoming van een vendor lock-in.

Het inkooptraject is gericht op de inkoopbehoefte op het gebied van:

  • ICT-hardware voor Gemeente Nieuwkoop voor de komende 4 jaar met als primaire doelstelling: Inkoop van kwalitatieve hoogwaardige ICT-hardware inclusief kwalitatief hoogwaardige dienstverlening passend bij het gebruik in de gemeentelijke organisatie tegen marktconforme prijzen met hierbij eenduidige contractuele afspraken.
  • Standaardsoftware voor de komende jaren. De doelstelling binnen het inkooptraject voor standaardsoftware is inkoop van kwalitatieve hoogwaardige standaardsoftware (COTS1) passend bij het gebruik in de gemeentelijke organisatie tegen marktconforme prijzen met hierbij eenduidige contractuele afspraken.

Algemene vereisten/randvoorwaarden/voorkeuren van de gemeente zijn:
1. Gemeente Nieuwkoop wil ICT-hardware en software van meerdere A-merken kunnen bestellen;
2. Ten minste gegarandeerde leveringsperiode van 6 maanden van een bepaald model, type en uitvoering.
3. Toegang tot een volwaardig digitaal bestelportaal alsmede ondersteuningsportaal (administratief en logistiek, bijvoorbeeld track and trace).
4. Online bestelsysteem met specifieke klantcatalogus met standaard, in gebruik zijnde computer hardware voor nabestellingen.
5. Alleen levering van (fabrieks) nieuwe hardware.
6. Alleen levering van software(licenties) die compliant zijn.
7. Vast aanspreekpunt voor zowel verkoop als ondersteuning (kunnen twee verschillende medewerkers zijn).

De looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst is twee jaar met als optie tweemaal een verlenging van één jaar. Het historisch inkoopvolume van hardware en software in detail is onbekend. Het historische inkoopvolume over de afgelopen vier jaren (2017, 2018, 2019 en 2020) bedraagt circa €250.000,- voor hardware en circa €500.000,- voor software, exclusief BTW. De gunningssystematiek bij deze aanbesteding is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Dit betekent dat de inschrijver die de opdrachtgever hiervoor het beste voorstel levert de opdracht krijgt gegund en de opdracht mag verzorgen.

Bron: Tenderned woensdag 30 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257282

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *