ICT hardware en mobiele telefoons incl. abonnementen- ZonMw – Aanbestedingsnieuws

ICT hardware en mobiele telefoons incl. abonnementen- ZonMw

Foto: Pexels.com (bewerkt)

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw is gevestigd aan de Laan van NOI in Den Haag. 

De raamovereenkomst met de huidige leverancier voor de levering van werkplek hardware (Perceel 1) eindigde op 31 mei 2021. ZonMw wenst de huidige werkplek hardware in de komende jaren te vervangen. Gelet op de (cumulatieve) financiële omvang en het belang van het bewerkstelligen van de continuïteit in de mogelijkheid tot verwerving van hardware en specifieke gerelateerde diensten is het voor ZonMw uit rechtmatigheidsoverwegingen noodzakelijk om een Europese aanbesteding uit te
schrijven voor perceel 1.
Voor de mobiele telefoons inclusief telefoonabonnementen (Perceel 2) heeft ZonMw momenteel geen raamovereenkomst. Onder de raamovereenkomst met de huidige leverancier voor de levering van werkplekken worden (incidenteel) mobiele telefoons besteld en geleverd. In 2021 heeft het Management Team het besluit genomen om deze dienstverlening volledig naar alle medewerkers uit te breiden en alle medewerkers van een mobiele telefoon inclusief telefoonabonnement te voorzien.
Mede door COVID-19 en personele wijzigingen is de voorbereiding van het Europees aanbestedingstraject vertraagd waardoor er een nieuwe en verlate start is gemaakt met het Europese aanbestedingstraject. Met de huidige leverancier is een overbruggingsovereenkomst aangegaan om de periode tussen de afgelopen raamovereenkomst en de op grond van de onderhavige aanbestedingsprocedure nieuw te sluiten raamovereenkomsten te overbruggen.

ZonMw is voornemens met deze openbare aanbesteding:
Perceel 1: Één inschrijver via een raamovereenkomst te contracteren voor de levering van werkplek hardware;
Perceel 2: Één inschrijver via een raamovereenkomst te contracteren voor de levering van mobiele telefoons inclusief telefoonabonnementen.
ZonMw heeft ervoor gekozen om de werkplek hardware en de mobiele telefoons inclusief telefoonabonnementen in twee percelen aan te besteden om hiermee maximale mededinging en concurrentiestelling te bewerkstelliging. Een inschrijving indienen op beide percelen tezamen is niet mogelijk.
De opdrachtwaarde over een periode van vier jaar wordt ingeschat op
circa €823.000,- (excl. BTW) voor perceel 1 en €943.000,- (excl. BTW) voor Perceel 2.

Perceel 1
De looptijd van de raamovereenkomst van perceel 1, bedraagt initieel twee jaar met twee keer de mogelijkheid om telkens voor één jaar te verlengen. De raamovereenkomst gaat in op de beoogde ingangsdatum vrijdag 29 april 2022.

Perceel 2
De looptijd van de raamovereenkomst van perceel 2, bedraagt drie jaar, met de mogelijkheid om met één jaar te verlengen. De raamovereenkomst gaat in op de beoogde ingangsdatum vrijdag 29 april 2022.

ZonMw hanteert per perceel als gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned donderdag 6 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248677

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *