ICT Hardware en mobiele telefoons -HHR en HHSK – Aanbestedingsnieuws

ICT Hardware en mobiele telefoons -HHR en HHSK

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pexels.com

Het hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)
In deze zijn HHR en HHSK tezamen de aanbestedende dienst. HHR treedt bij deze aanbesteding op als penvoerder. Overal waar HHR staat kunt u HHR en HHSK lezen. Het doel van deze aanbesteding is het verkrijgen van nieuwe
raamovereenkomsten (één primaire en één secundaire opdrachtnemer) startend op 1 mei 2023 voor het leveren van ICT hardware en mobiele telefoons. Voor de opdracht is een programma van eisen opgesteld. Aan alle gestelde eisen moet door inschrijver worden voldaan. Indien inschrijver niet voldoet, wordt de inschrijving ter zijde gelegd. HHR wenst met één primaire opdrachtnemer en één secundaire opdrachtnemer een raamovereenkomst te sluiten. In het kader daarvan zullen opdrachten voor zowel ICT hardware als mobiele telefoons worden geplaatst. Alle opdrachten met een verwachte opdrachtwaarde tot €100.000,- excl. BTW zullen in eerste instantie worden uitgezet bij de primaire opdrachtnemer. Opdrachten met een
verwachte opdrachtwaarde hoger dan €100.000,- excl. btw zullen bij de primaire én de secundaire Opdrachtnemer tegelijk, via  een minicompetitie, worden uitgezet. HHR heeft als doel middels deze raamovereenkomsten de leveringen van ICT hardware en mobiele telefoons zeker te stellen na het aflopen van de huidige overeenkomst.

Deze aanbesteding heeft tot doel opdrachtnemers te contracteren voor het leveren van ICT hardware en mobiele telefoons. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft aangeboden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor deze opdracht is een raamovereenkomst opgesteld. De raamovereenkomst
zal worden aangegaan voor een periode van twee jaar met twee keer een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor één jaar.

Er wordt op dit moment gebruik gemaakt van laptops van Hewlett Packard. Uitgangspunt bij HHR is dat er op de werkplek gewerkt wordt in een Windows 11 NL omgeving, aangesloten op een op Windows gebaseerd netwerk en dat het wifi-netwerk gestandaardiseerd is met Cisco/ Hewlett Packard Enterprise/ Fortinet. Voor de mobiele telefoons wordt op dit moment gebruik gemaakt van de merken Samsung en Apple. Vanaf 2023 worden alleen nog maar gebruik gemaakt van het merk Apple. Het beheer wordt gedaan via Intune. Om apparaten toe te wijzen aan onze organisatie wordt gebruik gemaakt van DEP. HHR draagt in het beginsel zelf zorg voor het imagen van de ICT hardware, maar in voorkomende gevallen kan ook van inschrijver worden gevraagd software te pre-installeren op basis van een door HHR aangeleverd image. Laptops moeten standaard voorzien zijn van Windows 11 (Vanilla installatie). De in gebruik zijnde ICT hardware blijft, algemeen genomen, zo’n vijf  jaar in
gebruik, wat betekent dat per jaar ongeveer een 1/5 van de in gebruik zijnde producten vervangen dient te worden. De in gebruik zijnde mobiele telefoons blijven, algemeen genomen, zo’n drie jaar in gebruik, wat betekent dat per jaar ongeveer 1/3 van de in gebruik zijnde mobiele telefoons vervangen dient te worden. HHR en HHSK hebben geen afnameverplichting en geven geen omzetgarantie. Wel maximaliseren HHR en HHSK de totale omvang van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op €6.000.000,- voor beide raamovereenkomsten gezamenlijk.

In de gewenste situatie worden ICT hardware en mobiele telefoons geleverd door de twee raamcontractanten. Hieronder valt:
• Leveren van werkplekhardware (monitor, laptops, docking stations e.d.) inclusief support en onder de garantie vallende na-leveringen;
• Leveren van ICT randapparatuur (toetsenborden, muizen, etc.) inclusief support en onder de garantie vallende na-leveringen;
• Leveren van overige hardware (servers, storage en netwerkcomponenten);
• Leveren van mobiele telefonie gerelateerde hardware zoals mobiele telefoons, tablets e.d. inclusief support en onder de garantie vallende na-leveringen.

HHR wenst dat de opdrachtnemer in staat is om gerelateerde dienstverlening te leveren, welke betrekking heeft op de leveringen van de ICT-hardware en mobiele telefoons. De gevraagde diensten bestaan uit:
• Het leveren van advies ten aanzien van de door HHR in te zetten ICT hardware en mobiele telefoons;
• Het periodiek bijpraten van HHR over de laatste technologische ontwikkelingen en hiermee verband houdende innovaties die door HHR doorgevoerd kunnen worden;
• Indien HHR erom verzoekt is inschrijver in staat om hardware zonder verpakking aan te leveren;
• Het imagen van te leveren ICT hardware en mobiele telefoons;
• Het ophalen en afvoeren van kapotte of verouderde ICT hardware en mobiele telefoons;
• Het plegen van reparatie en onderhoud op ICT hardware en mobiele telefoons;
• Het verhuren van ICT hardware en mobiele telefoons, waarbij op basis van gelijkluidende voorwaarden een aparte verhuurovereenkomst zal worden gesloten.

Bron: Tenderned vrijdag 27 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286663

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 30 januari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *