Abri’s gemeente ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Abri’s gemeente ‘s-Hertogenbosch

Abri Oostwal ‘s=Hertogenbosch. Foto: Google Streetview

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente ‘s-Hertogenbosch betreft het exploiteren van reclame in de bestaande abri’s, alsmede op de door opdrachtnemer te plaatsen vrijstaande reclamevitrines. Daarnaast omvat de opdracht het beheer,
onderhoud en schadeherstel van alle abri’s en de vrijstaande reclamevitrines, waarop deze opdracht betrekking heeft.
Aan de concessie worden door de opdrachtgever een aantal randvoorwaarden gesteld. Deze staan beschreven in het programma van eisen en wensen. Verder worden aan de toekomstig opdrachtnemer een aantal geschiktheidseisen gesteld. De huidige opdrachtnemer van de abri’s is Clear Channel. Dit bedrijf dient de concessie uiterlijk 13 januari 2023 leeg op te leveren, hetgeen betekent dat alle posters uit de abri’s verwijderd moeten zijn op dat moment. Alle abri’s worden bij startdatum in eigendom overgedragen aan opdrachtnemer en zullen voldoen aan onderhoudsniveau CROW A. Het aantal abri’s bedraagt momenteel honderdzevenenzeventig, waarvan honderdzesenzestig met een reclamevitrine. Opdrachtnemer mag maximaal vijfentwintig vrijstaande reclamevitrines plaatsen.
De opdrachtgever vermeldt hierbij nog dat een aparte concessie is verstrekt voor informatieborden (plattegrondkasten en digitale informatieborden (4m2) waarvan achterzijde voorzien is van een plattegrond). Deze informatieborden vallen buiten de scope van deze opdracht. Er is geen sprake van een verdeling in afzonderlijke percelen. De opdracht wordt in één keer gegund.

De opdracht betreft een concessie met een initiële looptijd van tien jaar, waarna er eenmaal met een periode van twee jaar kan worden verlengd. Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en, indien
van toepassing, de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in het beschrijvend document zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De beoordeling vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *