ICT dienstverlening Waalre – Aanbestedingsnieuws

ICT dienstverlening Waalre

Foto: Pixabay.com

Door middel van deze aanbesteding wil de gemeente Waalre blijven beschikken over een adequate veilige, betrouwbare en goed presterende ICT-infrastructuur, waarin haar medewerkers vlot en veilig kunnen werken. In het kader van het hybride werken moeten zij zowel thuis als op kantoor op een veilige manier toegang hebben tot hun applicaties en bestanden. Verder wenst de gemeente Waalre een schaalbare ICT-infrastructuur, zodat ze de komende jaren de overgang naar SaaS kan maken. Bij schaalbaarheid moeten de kosten evenredig aan de omvang dalen of stijgen. De aanbestedende dienst heeft beperkt technische kennis in huis en wil dat zo houden.

De opdracht bestaat uit beheer en consultancydiensten met betrekking tot de ICT-infrastructuur van de gemeente Waalre. De opdracht bevat tevens het leveren en beheren van een nieuwe virtuele werkplekomgeving, nieuwe serveromgeving en noodzakelijke infrastructurele voorzieningen. De aanbestedende dienst heeft de opdracht bewust samengevoegd. Zij hecht namelijk sterk aan een opdrachtnemer die zich verantwoordelijk stelt voor de goede en veilige werking van de ICT infrastructuur als één geheel. De startdatum van de overeenkomst is voorzien op 1 januari 2023. De overeenkomst start met de
levering en implementatie van een nieuwe werkplekomgeving inclusief serveromgeving en de noodzakelijke aanpassingen in de infrastructurele voorzieningen die hiermee gemoeid zijn. Migratie van data en systemen van de te vervangen onderdelen en de overname van het beheer van de vertrekkende leverancier maken onderdeel uit van deze implementatie, die uiterlijk vijf maanden na aanvang van de overeenkomst moet worden opgeleverd. Conform GIBIT artikel 4, lid 4.1 geldt deze
termijn als fataal. Na acceptatie van deze ICT-prestatie gaat de looptijd van de overeenkomst in. Deze bedraagt minimaal drie en maximaal zeven jaar.

De opdracht betreft de levering van de volgende diensten die betrekking hebben op de ICT-infrastructuur van de gemeente Waalre:
1. 1e lijns ondersteuning (helpdesk)
2. 2e, 3e lijns ondersteuning en technisch beheer
3. Leveren, inrichten en onderhouden (virtuele) werkplekomgeving
4. Remote beheer fysieke apparaten
5. Leveren, inrichten en onderhouden serveromgeving
6. Leveren en onderhouden van licenties
7. Beheren van de netwerkinfrastructuur
8. Uitwijk
9. Informatiebeveiliging en privacy

Om in aanmerking te kunnen komen voor de gunning van de overeenkomst voldoet de inschrijver aan het gestelde in de aanbestedingsdocumenten  en zijn er geen uitsluitingsgronden op de inschrijver van toepassing. Daarnaast voldoet de inschrijver aan de gestelde geschiktheidseisen. Vervolgens wordt de inschrijving beoordeeld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 31 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270761

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *