ICT-beheer Veiligheidsregio Drenthe – Aanbestedingsnieuws

ICT-beheer Veiligheidsregio Drenthe

Foto: Pexels.com

In de huidige situatie heeft de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en de GGD Drenthe (GGD) een overeenkomst met een partner voor het beheer van haar ICT omgeving. De VRD/GGD hebben besloten om deze dienstverlening opnieuw aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 september 2021 ingaan. Met de inschrijver, die de inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt een waakvlamovereenkomst gesloten. Naast de overeenkomt wordt met de opdrachtnemer een
verwerkersovereenkomst gesloten. 

De infrastructuur van GGD/VRD is nog gebaseerd op een gecentraliseerd model omdat een deel van de applicaties vanuit de locatie Assen wordt gefaciliteerd. Een aantal applicaties worden inmiddels afgenomen vanuit een Cloud propositie. De standaard werkplek van GGD/VRD is gebaseerd op een virtuele werkplek welke eveneens vanuit de locatie Assen wordt aangeboden. De standaard werkplek zoals de medewerker die kent wordt steeds meer vervangen door een laptop die direct verbinding kan maken naar internet gecentreerde diensten. De virtuele werkplek zal in gebruik hierdoor afnemen. Momenteel is er dus een hybride werkplekoplossing waarbij de centrale virtuele werkplek uiteindelijk vervangen zal worden. De verwachting is dat dit
binnen een jaar zal plaatsvinden na aanvang van het contract. Alle locaties worden momenteel met locatie Assen ontsloten via een VPN-verbinding welke wordt gefaciliteerd over lokaal beschikbare internetverbindingen. Locaties maken gebruik van
zogenaamde lokale internet break-out voor internetverkeer, en ondersteunt daarmee de toename van laptops.

Het serverpark bestaat uit VMware, applicatie- en database servers en servers die bijdragen aan beheer zoals identity & access management, security en backup/restore. De servers zijn geplaatst in het LAN of DMZ. De netwerken zijn logisch gescheiden door verschillende VLAN’s. De back-up/restore oplossing is afgenomen als een Clouddienst.

Het beheer is verdeeld over verschillende leveranciers waarbij de GGD/VRD de regie heeft over het beheer, maar nadrukkelijk de technische verantwoordelijk heeft belegd bij leveranciers omwille van hun expertise. Deze uitvraag gaat over beheer op on-premise servers & opslagsystemen, consultancy op het gebied van configuratie en inrichting Azure en Microsoft 365. GGD/VRD heeft de bedoeling de technische verantwoordelijkheid te beleggen bij de opdrachtnemer. Binnen de organisatie is een 1ste lijns helpdesk gesitueerd en tevens een team van systeembeheer. Het team staat opgesteld om snel te kunnen acteren in geval van een noodscenario of pragmatisch problemen op te lossen. Meer systeemtechnisch gerelateerde zaken worden door de leveranciers afgehandeld en vervullen hierbij een 2de tot 3de lijns functie. Er zijn beheerprocessen ingericht omwille van een optimale afstemming tussen afnemer en leverancier(s) voor operationeel beheer, wijzigingsbeheer en projecten. Bij deze uitvraag wordt verwacht dat de inschrijver een oplossing biedt voor het faciliteren van beheerprocessen.

Voor het faciliteren van IT-dienstverlening is locatie Assen de belangrijke schakel, op deze locatie staan de systemen die onderdeel uitmaken van de uitvraag. In het hoofdkantoor in Assen is een ruimte ingericht die als serverruimte dient.
Deze locatie voorziet dus in de onderstaande basis functionaliteiten:

Serverruimte als veilige locatie voor informatie en systemen;
Centraal punt van de dataverbindingen en IT-dienstverlening;
Internetontsluiting van Assen;
Demilitarized zone (DMZ) voor webservers.

Het beheer van de onderstaande componenten is reeds verdeeld over verschillende leveranciers:

Back-up/Restore (is afgenomen als een Cloud-oplossing);
Netwerkverbindingen (is afgenomen bij een telecomprovider);
Centrale Firewall;
Het centrale netwerk en decentrale firewalls (exclusief netwerk van remote locaties).

Het beheer van het park is onderdeel van deze aanbesteding. Het park bestaat uit:

VMware servers voor virtuele servers;
VMware servers voor clients;
Dataopslag systemen;
Applicatie servers;
Database servers;
Domain controllers, DNS en overige netwerk gerelateerde systemen. 

De looptijd van de Overeenkomst is vastgesteld op vier jaar.
Startdatum (implementatie): 1 september 2021
Startdatum operationeel: 1 december 2021
Einddatum: 30 augustus 2025
Optiejaren: zes maal één jaar.
De optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd. De opdrachtgever kan derhalve eenzijdig besluiten de overeenkomst al dan niet te verlengen. Tevens wordt een v

erwerkersovereenkomst gesloten welke geldend is gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst (incl. eventuele optiejaren).

Bron: Tenderned 14 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227781

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *