Inzamelvoertuigen voor ondergrondse containers Leiden – Aanbestedingsnieuws

Inzamelvoertuigen voor ondergrondse containers Leiden

Foto: Dienst Stadsbeheer Den Haag

De gemeente Leiden is vanaf 2013 gaan werken met ondergrondse containers. Dit ondergrondse containerbestand wordt nog steeds uitgebreid. In het najaar van 2014 is de gemeente deze inzameling vanuit de eigen dienst gaan uitvoeren met drie inzamelvoertuigen. De inzamelvoertuigen worden intensief gebruikt en zijn om die reden in 2023 aan vervanging toe. Gezien
de ruime levertijd is besloten de aanbesteding voor de inzamelvoertuigen nu te starten. 

Gemeente Leiden hecht stellig aan een bedrijfszekere inzet van deze voertuigen gezien de benodigde frequentie van lediging. Verder wenst gemeente Leiden dat de toekomstig leverancier zo veel mogelijk duurzame oplossingen toepast zoals het gebruik van fossiele brandstoffen. (NDR Waarschijnlijk bedoelt aanbesteder met deze wens, juist het omgekeerde)

De gemeente wil een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren van drie inzamelvoertuigen voor ondergrondse containers en mogelijk nog één inzamelvoertuig voor ondergrondse containers. De gemeente wenst een overeenkomst af te sluiten met één hoofdaanemer, die verantwoordelijk is voor de samenstelling van het voertuig. Het voertuig bestaat uit de volgende onderdelen:
Chassis;
Opbouw;
Laadkraan.
De afdeling beheer van de gemeente heeft een eigen garage en hecht waarde aan partners om op die manier de
inzamelvoertuigen maximaal te kunnen gebruiken. De gemeente voert reparatie en onderhoud zoveel mogelijk zelf uit.

De aanbestedende dienst wenst namens de gemeente Leiden een raamovereenkomst af te sluiten met maximaal één inschrijver. De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met een optie tot verlenging van twee keer één jaar. De aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiden, Holland Rijnland en Servicepunt71. Servicepunt71 verzorgt diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop. Servicepunt71 treedt in deze aanbestedingsprocedure op namens de aanbestedende dienst: gemeente Leiden. De overeenkomst wordt gesloten met de aanbestedende dienst. De afdeling beheer treedt als contracteigenaar op namens de aanbestedende dienst. Deze Europese aanbestedingsprocedure geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 2012. Hierbij wordt de openbare procedure gevolgd.

Bron: Tenderned 14 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227769

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *