ICT basis infrastructuur Groningen Seaports n.v. – Aanbestedingsnieuws

ICT basis infrastructuur Groningen Seaports n.v.

Illustratie: pixabay.com

De aanleiding voor deze Europese aanbesteding van Groningen Seaports n.v. is gelegen in het feit dat de overeenkomst met de huidige leverancier voor het beheer en onderhoud van de ICT werkplek afgelopen is en niet meer verlengd wordt. Het doel van deze selectieprocedure is een overeenkomst te sluiten met een inschrijver voor het beheer van werkplekken en het in de cloud gevirtualiseerde serverpark. De opdracht bestaat uit de ontwikkeling, implementatie en het beheer van een moderne ICT werkplek inclusief de migratie van de bestaande AWS VPC naar de nieuwe Azure VPC (managed hosting). Voor meer informatie raadpleegt u het Programma van Eisen.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van vier jaar met een optie tot verlenging van één jaar. De overeenkomst treedt in werking op 1 mei 2024 en duurt in ieder geval tot 1 mei 2028. Het plafondbedrag is het maximum bedrag dat opdrachtgever gebudgetteerd heeft voor deze dienstverlening. De totale inschrijfprijs dient onder het plafondbedrag te liggen. Het plafondbedrag voor deze opdracht is €1.000.000,- exclusief btw voor vier contractjaren. Groningen Seaports wenst de opdracht te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Daarbij hanteert de Groningen Seaports de methodiek “Gunnen op waarde”. Voor aanvullende achtergrond informatie verwijst de Groningen Seaports naar publicatie 253 van het CROW. Getracht is de op te leveren informatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de geformuleerde gunningcriteria.

Bron: Tenderned woensdag 17 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322931

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 18 januari 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *