Helmond vervanging sluisdeuren RWS – Aanbestedingsnieuws

Helmond vervanging sluisdeuren RWS

Foto: Google Streetview

De huidige sluisdeuren van Sluis Helmond zijn tijdens de periodieke controle in 2020 nader onderzocht. Tijdens dit onderzoek is dusdanige vermoeiing van de staalconstructie aan het licht gekomen dat de levensduurverwachting van deze deuren zeer beperkt is. In de tweede helft van 2020 zijn de deuren van het benedenhoofd vervangen door de reservedeuren. De uitgekomen deuren zijn in 2021 gereviseerd en teruggeplaatst in het bovenhoofd. De uitkomende deuren van het bovenhoofd zijn niet gereviseerd, maar afgevoerd naar de deurenbergplaats in Helmond. De nu in gebruik zijnde deuren hebben volgens experts
een betrouwbare levensduurverwachting van ca. 4 a 5 jaar (vanaf 2021), op voorwaarde dat periodieke monitoring wordt ingericht. Uit het voorgaande volgt dat uiterlijk eind 2025 twee stellen nieuwe deuren in de sluis geplaatst moeten zijn. Tevens moet er rond dezelfde tijd in hetzelfde kalenderjaar een derde set nieuwe deuren ais reservedeuren beschikbaar zijn op of
nabij Sluis Helmond.

Het totale projectresultaat is de vervanging van de sluisdeuren van sluis Helmond, waarbij twee nieuwe sets, duurzame sluisdeuren vervaardigd en geplaatst worden. Tevens wordt één set sluisdeuren gemaakt als reserve. De scope van de realisatie omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden:
– Vervaardigen drie nieuwe sets stalen sluisdeuren;
– Verwijderen huidige sluisdeuren;
– Plaatsen twee nieuwe sets sluisdeuren in de sluis;
– Reservedeuren plaatsen nabij de sluis onder een overkapping.
Opdrachtnemer heeft ook de verantwoordelijkheid voor omgevings- en verkeersmanagement.
De huidige sluisdeuren dienen door de opdrachtnemer verwijderd te worden. Na verwijdering dienen de aanhechtingspunten voor de sluisdeuren gereinigd te worden voordat de nieuwe sluisdeuren geplaatst worden.
Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dienen gebaseerd te zijn op een
kwaliteitsmanagementsysteem.

De aanbesteder is van plan de opdracht te verlenen in de vorm van een design & construct contract, met als voorwaarden de UAV-GC 2005.De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie, de annexen en overige contractdocumenten.

Voor deze aanbesteding wordt een fysieke inlichtingenbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de aanbesteder de aard en de omvang van de opdracht en de contractdocumenten.
Datum: 25 januari 2024
Tijdstip: 9.00-11.00 uur (er is ruimte voor uitloop tot 12.00 uur)
Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven, adres: Aalsterweg 322, 5644RL te Eindhoven
Aanmelden: via een bericht in Tenderned, met hierin de namen, functies en email-adressen van maximaal twee deelnemers.
Eenieder die aanwezig wil zijn bij de inlichtingenbijeenkomst, is verplicht om een presentielijst in te vullen en te ondertekenen. Slecht twee afvaardigheden van de geïnteresseerde marktpartijen mogen aanwezig zijn. Degene die hier niet aan voldoet, wordt helaas niet toegelaten tot de bijeenkomst.  Het verzoek is ook om alle inhoudelijke vragen via de vraag- en antwoordmodule in Tenderned te stellen, en deze niet te bewaren voor de inlichtingenbijeenkomst.

Bron: Tenderned donderdag 18 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/323288

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 19 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *