Huurvoertuigen 2023 – Politie – Aanbestedingsnieuws

Huurvoertuigen 2023 – Politie

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

De Politie heeft een sterk wisselende behoefte aan mobiliteit en wenst daar invulling aan te geven door een raamovereenkomst af te sluiten voor het kunnen huren van een breed assortiment aan oudere en nieuwe voertuigen in verschillende merken, typen en uitvoeringen die tijdelijk ingezet kunnen worden voor een kortere of langere tijd. Alle minimale eisen die de Politie stelt aan deze opdracht staan beschreven in het Programma van eisen.

De aanbesteding heeft betrekking op de volgende dienstverlening:
1. Huur van reguliere voertuigen in Nederland.
2. Huur van bijzondere voertuigen in Nederland.
3. Huur van touringcars met chauffeur voor grote groepen.
4. De mogelijkheid tot het leveren van een tank- en/of laadpas bij voertuigen.
5. Het verzorgen van de facturering van de levering van overige huurvoertuigen, zoals bijv. aanhangwagens, trailers en andersoortige voer- en vaartuigen + de heterdaad verhogende voertuigen.

Optioneel later toe te voegen aan het contract.

Huur van heterdaad verhogende voertuigen.

a) lokauto’s, waarbij het doel is om iets uit de auto te laten stelen;
b) trendauto’s. Dit is een auto die in de top-X staat van auto’s waaruit of die het
meest gestolen worden. Het doel is om iets uit de auto of de auto zelf te laten
stelen;
c) observatie-auto. Dit is een auto die wordt voorzien van techniek (camera’s) om
zonder “menselijke-bezetting” te observeren;
d) postauto. Dit is een auto die wordt gebruikt om met “menselijke bezetting” te
posten;

In 2011, 2015 en 2018 is er bewust voor gekozen om de opdracht als geheel in de markt te zetten, zodat de opdracht voor de opdrachtnemer winstgevend kan zijn. Om die reden besteedt de Politie de onderhavige aanbesteding wederom als één gehele opdracht aan. De Politie is van plan over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van twee jaar, met tweemaal een optie tot verlenging met één jaar. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 juli 2023. De Politie gunt de opdracht volgens het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 8 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290714

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *