Gymvervoer Oosterhout – Aanbestedingsnieuws

Gymvervoer Oosterhout

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

©ZAZ

De Gemeente Oosterhout wenst een raamovereenkomst te sluiten met drie opdrachtnemers voor een initiële periode van twee jaar met de optie tot verlenging met tweemaal een periode van één jaar voor het gymvervoer.

Tja dat komt er dan van als je wat duidelijk is probeert te verduidelijken. Stop toch met die onzin!

De drie raamcontractanten zullen jaarlijks door middel van minicompetities de kans krijgen om per uitvraag een offerte aan te bieden. Jaarlijks wordt er met één tot drie raamcontractanten een nadere overeenkomst (NOK) afgesloten voor het gymvervoer.
Gymvervoer betreft het vervoer van (groepen) leerlingen van Oosterhoutse scholen naar (gemeentelijke) sporthallen/gymzalen en vice versa in Oosterhout en de kerndorpen Den Hout, Dorst en Oosteind.
De gemeente Oosterhout is verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen in het basisonderwijs naar gymzalen/sporthallen en vice versa voor het gymonderwijs. Dit betreft het vervoer van scholen waar binnen de verwijsafstand geen binnensportaccommodatie beschikbaar is.
Jaarlijks wordt een inroosterschema gemaakt voor het bewegingsonderwijs. Dit inroosterschema wordt opgesteld door het Sportbedrijf van de gemeente Oosterhout in overleg met de schoolbesturen. Bij de indeling wordt rekening gehouden met clustering van de verschillende groepen per school op één gymlocatie, zodat het vervoer zo logisch mogelijk uitgevoerd kan worden. Deze indeling wordt ieder jaar rond juni / juli voorafgaand aan het schooljaar bekend gemaakt. Alle (toekomstige) vervoersbewegingen voor de gymles van leerlingen in het basisonderwijs vallen onder de raamovereenkomst. Voor de toekomst is het mogelijk dat het aantal scholen waarvoor gymvervoer geregeld dient te worden wijzigt.

De aanbestedende dienst is van plan om met maximaal drie inschrijvers een raamcontract af te sluiten. Indien er sprake is van minder geldige inschrijving(en), dan zal de aanbestedende dienst alleen met deze inschrijver(s) een raamcontract afsluiten. De geplande startdatum van de raamovereenkomst is de start van het schooljaar 2023-2024 op maandag 28 augustus 2023. Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Europese openbare aanbesteding. Het gunningscriterium is de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned woensdag 8 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290686

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *