Huur afvalinzameling voertuigen Almere – Aanbestedingsnieuws

Huur afvalinzameling voertuigen Almere

Foto: pixabay.com

De gemeente Almere heeft dagelijks ca. 30 – 40 zware voertuigen op de weg voor de uitvoering van de gemeentelijke reinigingstaken. Door de groei van de stad Almere neemt het gebruik van zware voertuigen toe. De gemeente streeft daarbij naar een vergroening van het wagenpark, door haar voertuigen te laten rijden op HVO. waarin de gemeente zelfvoorzienend is.
De gemeente huurt momenteel ad hoc afvalinzameling voertuigen in op het moment dat de eigen voertuigen stil staan voor onderhoud / reparatie of voor gewenste extra inzet.

De gemeente wenst een flexibele schil voor de inzet van aanvullende afvalinzameling voertuigen indien de situatie daar om vraagt. De gemeente heeft dagelijks ca. 30 – 40 zware voertuigen op de weg voor de uitvoering van de gemeentelijke reinigingstaken.  Het gaat hier bij om de volgende soorten voertuigen met daarbij de vermoedelijke inzet in weken per jaar.

  • Zijlader 10 wkn
  • Achterlader 40 wkn
  • Kraan-trechter (OID) incl. 3-haak opnameblok  20 wkn
  • Haakarm 10 wkn

Buiten de scope van de opdracht valt het klein dagelijks onderhoud (echelon 1) aan de voertuigen. Dit zal uitgevoerd worden in de eigen werkplaats door personeel van de gemeente Almere. Indien speciale bekwaamheden nodig zijn, zal de opdrachtnemer zorgdragen voor training en instructie.
De maximale looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst betreft vier jaar, bestaande uit twee jaar vast, met tweemaal  een optie tot verlenging van één jaar. De uitvoering van de opdracht (middels de mini-competities) is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomsten, welke tot stand komt door middel van ondertekening van de overeenkomsten.

De opdracht zal worden gegund op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. Gunning zal geschieden aan de inschrijvers met de hoogste score op de gunningswensen met een maximum van vier inschrijvers.

Bron: Tenderned donderdag 30 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265699

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *