Hulpverleningsvoertuigen Veiligheidsregio IJsselland – Aanbestedingsnieuws

Hulpverleningsvoertuigen Veiligheidsregio IJsselland

Foto: © Brandweer IJsselland

Brandweer IJsselland is onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland. Brandweer IJsselland redt mens en dier, bestrijdt brand en verleent hulp bij ongevallen. Brandweer IJsselland voert de regie op de rampenbestrijding en ziet samen met andere hulpdiensten toe op de veiligheid van iedereen binnen de Veiligheidsregio IJsselland. In het werkgebied van Brandweer IJsselland zijn zo’n 950 brandweermensen actief. Een klein deel is beroeps, de overige 800 mensen zijn in dienst als vrijwilliger. In 90% van de gevallen rukken de vrijwilligers als eerste uit. Voor de brandweer is het daarom belangrijk om steeds over
voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om een overeenkomst met één leverancier aan te gaan voor het leveren van hulpverleningsvoertuigen (conform de norm NEN-EN 1846-1:2011, HV1-EN1846-S-2-KR) met bijbehorend onderhoud.
Een hulpverleningsvoertuig HV1 is een 6×4 aangedreven voertuig voorzien van een autolaadkraan met hijslier en (zelf)
bergingslier. Het voertuig zal door brandweerlieden worden gebruikt voor technische hulpverlening bij verkeersongevallen, spoorwegongevallen, instortingen bij instabiele constructies, falen van nutsvoorzieningen en storm- en waterschade. Het voertuig moet te gebruiken zijn op verharde, gladde, natte wegen en beperkte terreinvaardigheid is vereist. De overeenkomst kent een looptijd van tien  jaar, met geen optie tot verlengen. Veiligheidregio IJsselland wenst bij eerste levering één HV1 af te nemen voor de locatie Zwolle en nog drie optionele voertuigen. Het is voor de gehele contractduur mogelijk dat boven op dit aantal aanvullende voertuigen worden afgenomen, bijvoorbeeld in geval van total-loss, beleidswijzigingen of andere omstandigheden die vervanging of uitbreiding noodzakelijk of wenselijk maken. Het plafondbedrag bedraagt €2.115.702,48 exclusief 21% BTW (€2.560.000 inclusief BTW), voor de aanschaf van vier voertuigen (inclusief opties). De aanbestedende dienst legt inschrijvingen met een totaalprijs voor de aanschaf van de voertuigen hoger dan dit bedrag terzijde.

Gunning in deze openbare procedure vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijskwaliteitverhouding.

De leverancier maakt een keuze voor het chassis afhankelijk van de in deze specificatie aangegeven eisen ten aanzien van inzet, (voertuig) prestaties, voertuig opbouw en het mee te voeren materiaal (bepakking en inventaris). Het chassis is bestand tegen alle voorkomende torsiekrachten, versnellingen, vertragingen en trillingen die kunnen optreden tijdens het operationele gebruik. . De bevestiging van het hulpraam, t.b.v. de kraan, de steunpoten, de bergingslier, het aggregaat en de opbouw met kasten, aan het chassis moet conform de voorschriften van de chassisleverancier uitgevoerd worden, hiervan moet een goedkeurverklaring van de chassisleverancier worden afgegeven. Het chassis is voorzien van 2 stuks D-sluitingen aan de voorzijde en 2 stuks Dsluitingen aan de achterzijde ten behoeve van slepen of zelfberging. (Toelichting: af fabriek meegeleverde en te monteren losse sleepogen zijn niet toegestaan). Aan de achterzijde van het voertuig moet een aanhangwagenkoppeling worden aangebracht voor een trekhaak type kogelkoppeling. Trekhaak hoogte van de aanhanger ca. 0,5 m. De trekhaak moet geschikt zijn voor een aanhangwagen gewicht van maximaal 3.500 kg. Het chassis is aan de achterzijde voorzien van een bergingslier. Het voertuig moet zijn voorzien van een dieselmotor die geschikt is voor dieselbrandstof volgens EN 590.
Het motorvermogen moet ruim voldoende zijn om onder alle bedrijfsomstandigheden ruimschoots alle functionele prestaties uit te kunnen voeren. Overige eisen zijn opgenomen in het PvE bij de aanbestedingsdocumenten.

Mochten er gedurende de overeenkomst besloten worden tot de aansschaf van extra voertuigen, boven de genoemde vier, dan kunne van deze wagens de eisen zijn aangepast.

Bron: Tenderned 2 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224142

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *