Huisvestingsadviesdiensten – Campus Deltion College – Aanbestedingsnieuws

Huisvestingsadviesdiensten – Campus Deltion College

Illustratie: © Deltion College

Het Deltion College is een regionaal opleidingencentrum (roc) in de regio Zwolle voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Deltion College heeft de behoefte aan een leverancier die in staat is om huisvestingsadviesdiensten te
leveren volgens de eisen en wensen van het Deltion College.  Deltion College wil een raamovereenkomst sluiten met één leverancier voor de levering van huisvestingsadviesdiensten voor een langere periode. De opdracht kent drie pijlers:
• Strategisch partner voor Deltion breed huisvestingsadvies;
• Adviesdiensten voor diverse huisvestingsvraagstukken op projectbasis;
• Tijdelijke inzet van personeel voor de implementatie van huisvestingsvraagstukken en de instandhouding van het vastgoed.

Om de breedte van de opdracht te schetsen, kunnen de volgende werkzaamheden gevraagd worden (indicatief en niet-limitatief):
• Opstellen van adviezen en/of beoordelen van adviezen derden.
• Adviseur en sparringpartner voor de interne organisatie op het gebied van huisvestingsvraagstukken.
• Adviseur en sparringpartner voor management en directie voor strategische huisvesting en vastgoed.
• Adviseren op het gebied van bijvoorbeeld wettelijke bepalingen, bepalingen vanuit de overheid, duurzaamheid/klimaatakkoord 2050, ontwikkelingen binnen het onderwijs, bepalingen vanuit diverse branches inzake huisvesting/vastgoed en gevolgen voor het Deltion College.
• Meedenken over, ontwikkelen en opstellen van strategisch huisvestingsplannen en huisvestingsstrategieën.
• Opstellen van businesscases bij huisvestingsaanvragen, vastgoedontwikkelingen.
• Maken van programma’s van eisen, huisvestingsanalyses, haalbaarheidsstudies, plannen van aanpak, financiële analyses en kostenanalyses.
• Identificeren van trends, ontwikkelingen binnen het mbo en algemeen op het gebied van vastgoed en huisvesting en deze vertalen naar het strategisch huisvestingsplan van het Deltion College.
• Doorrekenen, controleren, en beoordelen van diverse huisvestingsgerelateerde kostenvraagstukken.
• Ondersteunen bij diverse beheersmatige zaken op het gebied van huisvesting en vastgoed, denk hierbij aan (updaten ruimtegebruik van vierkante meters, ruimtetoedeling en normering.
• Begeleiden van projecten en processen aangaande (de instandhouding van) huisvesting en vastgoed.

Deltion College gebruikt  het gunningscriterium “beste prijs-kwaliteitsverhouding” en beoordelen dus op zowel prijs als
kwaliteit. Op beide onderdelen kan de inschrijver punten scoren, die we bij elkaar optellen. Wij gunnen de opdracht aan de inschrijver met de hoogste totaalscore. De opdrachtwaarde is geraamd op €2.000.000,- exclusief btw.  De looptijd van de overeenkomst is twee jaar initieel, daarna een eenmalige verlengingsperiode van vijf  jaar, daarna maximaal drie  verlengingsperioden van ieder één jaar. Aanbesteder volgt de openbare procedure.

Er is in de planning ookeen schouw voorzien, deze vindt plaats op dinsdag 29 november 11:00-12:00. Aanmelden voor deze schouw kunt u tot vrijdag 25 november 15:00. Verdere gegevens over de schouw zijn niet gegeven, althans niet door Aanbestedingsnieuws gevonden.

Bron: Tenderned vrijdag 18 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280125

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *